ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ระยองเขต2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
หัวข้อข่าว : จักรยานล้อเดียว ร่วมงาน "Klaeng Road Bike 2014 ต้านยาเสพติด พิชิตเขา 9 ลูก"

     เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 57 ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก โดยครูพูลศิลป์ งามละเมียด และครูรจนา งามละเมียด นำตัวแทนนักเรียน ไปแสดง "การขี่จักรยานล้อเดียว" ในพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาและเสือหมอบ "Klaeng Road Bike 2014 ต้านยาเสพติด พิชิตเขา 9 ลูก" ณ อำเภอแกลง ข่าว : อนงค์ / ภาพ : อารดา (ผู้ปกครองนักเรียน)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
หัวข้อข่าว : พลงช้างเผือกร่วมโครงการ "เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจพลังงานไฟฟ้า"

     เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 57 คุณครูบรรจบ บุญจันทร์ และคุณครูประวิทย์ จันทร์แก้ว นำตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการ "เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจพลังงานไฟฟ้า" (โครงการโรงเรียนร่วมใจประหยัดไฟฟ้า 2557) ซึ่งเป็นโครงการที่เทศบางเมืองแกลงร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดขึ้น ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬากลางและสวนสาธารณะ และโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ข่าว:อนงค์ / ภาพ:บรรจบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
หัวข้อข่าว : ฉีดวัคซีน

     เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 57 คุณหมอจากโรงพยาบาลแกลงได้มาให้บริการ ฉีดวัคซีน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ขอบพระคุณ คุณหมอผู้ใจดีที่ทำให้ร่างกายของเราปราศจากโรคภัยไข้เจ็บค่ะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชำฆ้อ
หัวข้อข่าว : การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ PISA

     นายวิสูตร อุดมพฤกษชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำฆ้อ เครือข่ายการศึกษาเขาชะเมา พร้อมด้วย คณะครู ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ PISA เครือข่ายการศึกษาเขาชะเมา โดยมีรองอำภัย อุดมพฤกษชาติ ศึกษานิเทศก์สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 และคณะผู้บริหารเครือข่ายการศึกษาเขาชะเมา เป็นวิทยากรให้คำแนะนำในการจัดการเรียนรู้แบบ PISAเมื่อวัน ที่ 19 -20 กรกฎาคม 2557 (นางสาววิลาวรรณ ชัยมา ข่าว /นางสาวชลธิชา เหมปั้น ภาพ) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบึงตะกาด
หัวข้อข่าว : Procession Candles of Lent

     On the 10 july 2014 the teachers, students and student parents of Banbuengtagad School have held procession Candles of Lent offer the monks at Watbuengtargad. เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านบึงตะกาด ได้จัดขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาเพื่อถวายพระสงฆ์ที่วัดบึงตากาด posted by Mr.Pisoot Suwannawong......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบึงตะกาด
หัวข้อข่าว : The project find the good school at Wangchan of the Rayong Primary Educational Service Area Office 2.

     On 9 July 2014 Mr. Manachai Wongthanasuporn the School Director of Banhuaythabmorn School, Mr.Aran Suksawat the School Director of Watkhaogadon School, Mr.Poonsin Thonglor the School Director of Wattrairattanaram School, Miss Napat Ruangboonsong the School Director of Watmongkonwutthaward School ,and Mrs. Somporn TanNgeon the School Director of Bancharoensook School have visited Banbuengtagad School.They visit the Activities flagpole and Visit classes about teaching Asian languages and Teach......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดจำรุง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 นายสายันต์ ขาวผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจำรุง พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดจำรุง ร่วมกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดจำรุง ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน ที่ดี( เสาวลักญ์ / ภาพ-ข่าว )......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหิน
หัวข้อข่าว : ศึกษาดูงานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

     เมื่อวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบ้านวังหิน ได้ส่งครูอมรศรี เชื้อพลบ และครูสุภาภรณ์ ศิริฟองนุกูล ศึกษาดูงานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา PEER Cente อำเภอแกลงร่วมกับโรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี (ภาพ /ข่าว ครูพิทยาภรณ์ สูแพะ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุนนาค
หัวข้อข่าว : อบรมธรรมะค่ายแสงธรรม นำทางส่องสว่างทางชีวิต

     วันที่ ๘ – ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ องค์การบริหารส่วนตำบลชากโดน จัดโครงการเข้าค่ายแสงธรรม นำทางส่องสว่างทางชีวิต ณ วัดบุนนาค ร่วมด้วยนักเรียนระดับชั้น ป.๔- ๖ ของโรงเรียนวัดบุนนาคและโรงเรียนวัดเขากะโดน เพื่อพัฒนาจิต และความสัมพันธภาพการอยู่รวมกัน สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป (นางสาวนงลักษณ์ บุญล้อม :ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุนนาค
หัวข้อข่าว : ตรวจสุขภาพปากและฟัน

     วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชากโดนบ้านวัดบุนนาค มาตรวจสุขภาพปากและฟัน ครั้งที่ ๑ ของปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล ๑-๒ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนวัดบุนนาค เพื่อคัดกรองปัญหาช่องปากและหาแนวทางในการแก้ไขต่อไป โดยมีนางลัดดาวรรณ จินดารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุนนาค และคณะครูให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก (นางสาวนงลักษณ์ บุญล้อม :ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
หัวข้อข่าว : โครงการรู้รักษ์สามัคคี ปรองดรองสมานฉันท์

     โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม นำโดย ผอ.อัญชลี สารสุวรรณ์ และคณะ ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำประแส จัดโครงการรู้รัก สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อสนับสนุนส่งเสริม และปลูกฝังความรักความสามัคคีของคนในชาติ โดยมี นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน นายอำเภอแกลง เป็นประธานในพิธี และ นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล นายกเทศบาลปากน้ำประแสร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ ห้างร้าน ชุมชน ฯลฯ คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
หัวข้อข่าว : อบรมครูศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

     โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม นำโดย ผอ.อัญชลี สารสุวรรณ์ และคณะ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง สู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ และศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ระหว่างวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2557 โดยมี ศน.ฮุสนา เงินเจริญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ระยอง 2 เป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมด้วย ผอ.พูลศิลป์ ทองหล่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ณ อาคารเขื่องวงศ์เดช โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ชมภาพทั้งหมดที่นี่ https://www.fac......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองกันเกรา
หัวข้อข่าว : หนองกันเกราร่วมใจทำบุญวันเข้าพรรษา

     เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนวัดหหนองกันเกรานำโดย นายศักรินทร์ สายัณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกันเกรา นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหนองกันเกรา ร่วมใจกันทำบุญถวายเทียนพรรษาและจตุปัจจัย ณ วัดหนองกันเกรา อ.แกลง จ.ระยอง เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมในวันเข้าพรรษา และสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป : นายกรเทพ จันทนะผะลิน นางสาวจุฑามาส ไชยโย ภาพ /ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองกันเกรา
หัวข้อข่าว : หนองกันเกราสืบสานตำนานกวีเอกของโลก

     ในระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2557 โรงเรียนวัดหหนองกันเกรานำโดย นายศักรินทร์ สายัณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกันเกรา ตัวแทนคณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดหนองกันเกรา จัดนิทรรศการหมุดกวี นิราศเมืองแกลงของท่านสุทรภู่เพื่อให้ผู้เข้าชมทราบถึงประวัติความเป็นมาของหมุดกวี ซึ่งในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ยังมีมัคคุเทศน้อยนำผู้ที่สนใจนั่งรถตามรอยหมุดกวี เพื่อให้ท่านที่สนใจได้เห็นสถานที่จริงที่ตั้งของหมุดกวี และมีกิจกรรมการตอบปัญหาชิงรางวัลอื่นๆอีกมามาย นอกจากนี้โรงเรียนวัดหนองกันเกรายัง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชำฆ้อ
หัวข้อข่าว : แห่เทียนเข้าพรรษา

     นายวิสูตร อุดมพฤกษชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำฆ้อ เครือข่ายการศึกษาเขาชะเมา พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน และเทศบาลตำบลชำฆ้อ “ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา” ซึ่งได้ทำหน้าที่ชาวพุทธ สืบสานวัฒนธรรม โดยมีขบวนกลองยาวจากโรงเรียนบ้านชำฆ้อ นำขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดชำฆ้อ ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จัหวัดระยอง วันพฤหัสบดี ที่ 10 กรกฎาค2557 (นางสาววิลาวรรณ ชัยมา ข่าว /ภาพ)......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/274 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒
เลขที่ 99/1 หมู่ 3 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ : 0-3867-1180 , 0-3867-8224 โทรสาร : 0-3867-2516

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36