ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ระยองเขต2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 14 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองกันเกรา
หัวข้อข่าว : ผู้ว่าห่วงหัว

     นายศักรินทร์ สายัณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกันเกรา รับมอบหมวกกันน็อก ในโครงการ ผู้ว่าห่วงหัว เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 เพื่อแจกจ่ายให้กับนักเรียนที่ใช้จักรยายนต์เป็นยาพาหนะในการเดินทาง (กรเทพ : ข่าว/ฉัตรชัย : ภาพ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเขาสำรอง
หัวข้อข่าว : ติดตามและประเมินผลการเขียน คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

     วันจัทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2558 คณะครูโรงเรียนวัดเขาสำรอง ต้อนรับคณะผู้บริหารเครือข่ายกรมหลวงชุมพร ที่ได้เข้าประเมินการเขียน คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 การติดตามและประเมินผลในครั้งผ่านไปได้ด้วย (วิภาดา ยศสงคราม ภาพ / ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดพลงไสว
หัวข้อข่าว : ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

     เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนตำบลชากพง ได้จัดพิธิมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ให้กับนักเรียนที่มีฐานะยากจนในเขตตำบลชากพง อ.แกลง จ.ระยอง ในการนี้ นักเรียนโรงเรียนวัดพลงไสว ได้รับทุน จำนวน 53 ทุน จึงขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ซึ่งนำโดย นายกเง็ก รัตนวิจิตร อดีตนายกเทศมนตรีตำบลสุนทรภู่ ขอบคุณค่ะ (ภาพ/ข่าว : นางสาวพิมผกา ใจใส)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชุมแสง
หัวข้อข่าว : ทดสอบสมรรถภาพด้านร่างกาย ประจำปีการศึกษา 2558

     วันพุธ ที่ 15 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนบ้านชุมแสง นำโดยนายฆชาฑร หัวใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมแสง และคณะครูโรงเรียนบ้านชุมแสงทุกคน ได้ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพด้านร่างกายให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านชุมแสงทุกคน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น
หัวข้อข่าว : การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

     เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นเข้ารับการนิเทศติดตามจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อทดสอบความสามารถด้านการเขียนภาษาไทย การคิดเลขเร็วและการพูดภาษาอังกฤษ (ยุตติชน/ข่าว,ภาพ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์
หัวข้อข่าว : การประเมินติดตาม การจัดการศึกษารอบที่ 1 ปีการศึกษา 2558

     การประเมินติดตาม การจัดการศึกษารอบที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ของ กต.ปน วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
หัวข้อข่าว : ศึกษาดูงาน BBL

     ผอ.อัญชลี สารสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม นำคณะครู นักการ ศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนแบบ Bbrain Based Learning (bbl) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ชมภาพทั้งหมดที่นี่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1035679626462328.1073742205.150736538289979&type=3......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา 2558

     วันที่ 2 กรกฏาคม 2558 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ได้จัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา นำโดยท่าน ผอ.อัญชลี สารสุวรรณ์ คณะครูและนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ม.3 ในการมอบทุนครั้งนี้มีผู้ใหญ่ใจดีมาร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนด้วย ภาพ/ข่าว ครูณรงค์ศักดิ์ ใจยะ ชมภาพทั้งหมดที่นี่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1033405603356397.1073742204.150736538289979&type=3......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
หัวข้อข่าว : พิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

     วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ได้นำลูกเสือสามัญเข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ ร.ร.บ้านสองสลึง โดยท่าย ผอ.อัญชลี สารสุวรรณ์ ได้มอบหมายให้คุณครูดรรชนี คงช่วยและคุณครูณรงศักดิ์ ใจยะ ได้นำลูกเสือสามัญจำนวน 1 หมู่เข้าร่วมพิธีโดยเป็นตัวแทนของเครือข่ายการศึกษากรมหลวงชุมพร พร้อมกับ ร.ร.บ้านเนินยาง ร.ร.เกาะลอย ร.ร.วัดคลองปูน ภาพ/ข่าว ครูณรงค์ศักดิ์ ใจยะ ชมภาพทั้งหมดที่นี่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1032889096741381.1073742......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหิน
หัวข้อข่าว : ประเมิน การเขียน คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

     วันจัทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558 นายแสวง ศรีทาพักตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหิน และคณะครู ต้อนรับคณะประเมิน การเขียน คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จากคณะผู้บริหารเครือข่าย อริยมงคล (ภาพ / ข่าว ครูพิทยาภรณ์ สูแพะ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหิน
หัวข้อข่าว : อบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฏาคม 2558 โรงเรียนบ้านวังหินได้ส่งครูศรีโสภา ไกรวัลย์ เข้ารับการอบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ณ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก (ภาพ/ข่าว ครูพิทยาภรณ์ สูแพะ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหิน
หัวข้อข่าว : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับปฐมวัย

     เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนบ้านวังหินได้ส่งครูศรีโสภา ไกรวัลย์ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ณ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก (ภาพ/ข่าว ครูพิทยาภรณ์ สูแพะ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดชากมะกรูด
หัวข้อข่าว : คณะครูเสียสละเวลาเพื่อนักเรียน

     เมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 11-12 กรกฎาคม 2558 คณะครูโรงเรียนวัดชากมะกรูดพร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกันปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้เป็นสนามเด็กเล่น BBL ซึ่งงานนี้นำโดยท่าน ผอ.บัญชา ดีทน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชากมะกรูด และในการนี้ขอขอบคุณคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างสูงที่ช่วยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี (ภาพ/ข่าว : นางสาวพิมผกา ใจใส)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดชากมะกรูด
หัวข้อข่าว : นักเรียนอบรมค่ายเยาวชนคนดี ปีการศึกษา 2558 เครือข่ายโรงเรียนสุจริต

     เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โรงเรียนวัดชากมะกรูดนำโดย ผอ.บัญชา ดีทน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชากมะกรูด พร้อมคณะครู 2 ท่าน คือ คุณครูร่มไทร อรัญวงศ์ และคุณครูศิริวรรณ สำเร็จ ได้นำนักเรียนแกนนำจำนวน 10 คน เข้าร่วมอบรมโครงการค่ายเยาวชนคนดี "โรงเรียนสุจริต" ณ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน โดยในงานมีท่านรองวัลลภ รองพล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เป็นประธานในพิธิเปิดการอบรม (ภาพ/ข่าว : นางสาวพิมผกา ใจใส)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์จัดกิจกรรมค่ายฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

     โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ ครูขวัญ สุขปรีดา เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการวิธีพุทธ กิจกรรมค่ายฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ให้แก่นักเรียนให้เป็นผู้มีความประพฤติดีอยู่ในคุณธรรม วันที่ 6 – 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ วัดชุมนุมใน อ.วังจันทน์ จ.ระยอง......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/320 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒
เลขที่ 99/1 หมู่ 3 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ : 0-3867-1180 , 0-3867-8224 โทรสาร : 0-3867-2516

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36