ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ระยองเขต2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 6 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....ศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชุมแสง
หัวข้อข่าว : ประกันคุณภาพภายใน

     โรงเรียนบ้านชุมแสง นำโดย นายฆชาฑร หัวใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน จากทาง สพป.ระยอง เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 ส.ค. 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านชุมแสง//www.facebook.com/chumsangschool/media_set?set=a.859899880754524.1073741984.100002035617329&type=3......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....พฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชุมแสง
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

     วันพฤหัสบดี ที่ 13 ส.ค. 2558 มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านชุมแสง /www.facebook.com/chumsangschool/media_set?set=a.859898200754692.1073741983.100002035617329&type=3......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชำฆ้อ
หัวข้อข่าว : “12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ”

     วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ12 สิงหาคม 2557 วันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุครบ 83 พรรษา โดยมีนายวิสูตร อุดมพฤกษชาติ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง โดยมีนายสมปอง เศรษฐสักโก เป็นประธานในพิธี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันภาษาไทย

     เมื่อวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2558 โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2558 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และรักษ์ภาษาไทย โดยจัดกิจกรรมเป็นฐาน โดยมีคณะครูเป็นผู้ความคุมดูแล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน
หัวข้อข่าว : แห่เทียนจำนำพรรษา

     เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2558 โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ร่วมกับบริษัท THAI MMA ในเครือบริษัท SCG นำเทียนจำนำพรรษาไปถวายวัดสนามรัตนาวาส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน
หัวข้อข่าว : วันแม่แห่งชาติ

     เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอนได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูความรักแก่แม่และร่วมถวายสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
หัวข้อข่าว : จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ถวายวัดถนนกะเพรา

     เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 นำโดย นางสาวปวีณา พุ่มพวง คณะกรรมการสถานศึกษา ประธานชมรมศิษย์เก่า คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดถนนกะเพรา ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ถวายวัดถนนกะเพรา ซึ่งทางโรงเรียนได้เงินทำบุญเพื่อถวายวัดจำนวน 12,499 บาท (ภาพ/ข่าว: ศรัญญา)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
หัวข้อข่าว : จัดกิจกรรมวันภาษาไทย โรงเรียนวัดถนนกะเพรา

     เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 นำโดยนางสาวปวีณาพุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถนนกะเพราและคณะครูโรงเรียนวัดถนนกะเพรา ได้ร่วมกับพี่ป.6 จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ให้น้อง อนุบาล ถึง ป.5 ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีฐานเรียนรู้มากมาย เช่น บิงโกพยัญชนะไทย คำราชาศัพท์ ปริศนาสำนวนไทย คู่ฉันอยู่ไหน ฯลฯ พี่ป.6 จะเป็นผู้ให้ความรู้แก่น้องๆ มีคุณครูประจำชั้น พานักเรียน ไปเรียนรู้ยังฐานต่างๆ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ เช่น มุมอ่านหนังสือ มุมประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือ ระบายสีปูนปาสเตอร์ ประกวดคั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหิน
หัวข้อข่าว : แห่เทียนพรรษา พร้อมทั้งเดินรณรงค์ "งดเหล้าเข้าพรรษา"

     เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 นายแสวง ศรีทาพักตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหิน คณะครู นักเรียน ร่วมกับผู้ปกครอง ร่วมแห่เทียนพรรษา พร้อมทั้งเดินรณรงค์ "งดเหล้าเข้าพรรษา" เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (นางสาวพิทยาภรณ์ สูแพะ ภาพ/ข่าว)...... ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหิน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันภาษาไทย

     เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนบ้านวังหินได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย อาทิ เช่น คัดไทย เขียนเรียงความ ฯลฯ และมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ (ภาพ /ข่าว ครูพิทยาภรณ์ สูแพะ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2558 โรงเรียนวัดถนนกะเพรา

     วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 นำโดยคุณบุญเลิศ เมตา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดถนนกะเพรา นางสาวปวีณา พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถนนกะเพราพร้อมด้วยประธานชมรมณ์ศิษย์เก่า คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น กิจกรรมที่จัดขึ้นได้แก่การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ทำบุญถวายภัตราหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ พิธีมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดประดิษฐ์การ์ดวันแม่ เขียนเรื่องจากภาพ ฯลฯ มีผู้ปกครอง ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนชาวถนนกะเพรา หมู่ 4,8,9 และหมู่บ้านใก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย
หัวข้อข่าว : 12 สิงหามหาราชินี

     เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 09.00–11.00 น. นำโดย นายวีระ คำแหง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำกร่อย และนายบุญธรรม จันทรา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 นายประยูร กลิ่นสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 พร้อมทั้งคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำกร่อย ได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี ณ บริเวณโรงอาหารโรงเรียนบ้านน้ำกร่อย ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง (นางสาววิภารัตน์ วรรณวงษ์ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชุมแสง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมมหกรรมศึลธรรม ณ โรงเรียนหนองกันเกรา

     วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2558 โรงเรียนบ้านชุมแสง ได้นำตัวแทนนักเรียน ไปทำการแข่งขันกิจกรรมร้องเพลง เล่านิทาน แสดงละคร ฯลฯ เนื่องในงาน มหกรรมส่งเสริมคุณธรรม ณ โรงเรียนหนองกันเกรา //ภาพประกอบเพิ่มเติม https://www.facebook.com/chumsangschool/media_set?set=a.857521560992356.1073741982.100002035617329&type=3......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชุมแสง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

     โรงเรียนบ้านชุมแสง นำโดยนายฆชาฑร หัวใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมแสง ได้จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 ขึ้น ในวันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนบ้านชุมแสง โดยมีการจัดเตรียมอาคารสถานที่ และซักซ้อมความพร้อมของกิจกรรมในวันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2558 //ภาพประกอบเพิ่มเติม https://www.facebook.com/chumsangschool/media_set?set=a.857498817661297.1073741981.100002035617329&type=3......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสองสลึง
หัวข้อข่าว : ค่ายอาเซียนพหุปัญญา

     เมื่อวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 คณะครูโรงเรียนบ้านสองสลึง และคณะวิทยากรจากโรงเรียนต่างๆ ร่วมกันจัดค่ายอาเซียนพหุปัญญา โดยมีตัวแทนของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม ญาดา ศิริเจริญ ข่าว/ประเสริฐ สมงาม /ภาพ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/322 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒
เลขที่ 99/1 หมู่ 3 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ : 0-3867-1180 , 0-3867-8224 โทรสาร : 0-3867-2516

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36