ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ระยองเขต2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยยาง
หัวข้อข่าว : กิจกรรม "พลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง" ที่โรงเรียนบ้านเจริญสุข

     กิจกรรม "พลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง" จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนของโรงเรียนต่าง ๆ เกิดความรู้ ความเข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า (ครูอรพา ผลห้า : ภาพ / ศศิธร พรหมณี : ข่าว )......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองกันเกรา
หัวข้อข่าว : การประชุมสัมนาการจัดทำโครงร่างองค์กร

     เมื่อวันที่ 18 -19 สิงหาคม 2557 คณะผู้บริหาร ครู บุคคลากร โรงเรียนวัดหนองกันเกรา ได้จัด "การประชุมสัมนาจัดทำโครงร่างองค์กร โรงเรียนวัดหนองกันเกรา เร่งสู่มาตรฐานสากล" ณ ชื่นวาริน รีสอร์ท จ.ระยอง: นายกรเทพ จันทนะผะลิน นางสาวจุฑามาส ไชยโย ภาพ /ข่าว ชทภาพเพิ่มเติมได้ที่https://www.facebook.com/#!/media/set/?set=a.349939415154241.1073741882.184183431729841&type=1......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองกันเกรา
หัวข้อข่าว : กตัญญูรู้คุณแม่แห่งชาติ 57

     เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 โรงเรียนวัดหนองกันเกรานำโดยนายศักรินทร์ สายัณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกันเกรา พร้อมคณะครู บุคลากร นักเรียน ร่วมกับ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 เพื่อถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษอื่นๆ เช่น การร่วมทำบุญตักบาตร ชมกิจกรรมการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งศรีกันเกรา และการแสดงของนักเรียน การกราบแม่แสดงความกตัญญู ซึ่งภายในงาน อบอวนไปด้วยความรักของแม่ที่มีต่อลูกสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานเป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองกันเกรา
หัวข้อข่าว : รองอบรมเพื่อจัดทำโครงร่างองค์กรรับการประเมินเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School)

     โรงเรียนวัดหนองกันเกรา นำคณะครูบุคลากร เข้ารับการอบรมเพื่อจัดทำโครงร่างองค์กรรองรับการประเมินเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลตราด จังหวัดตราด ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.344818552332994.1073741881.184183431729841&type=1 ภาพ: กรเทพ จันทนะผะลิน/ข่าว:จุฑามาส ไชยโย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชำฆ้อ
หัวข้อข่าว : “ร.ร.บ้านชำฆ้อเข้าวันทำบุญทุกวันพระ”

      วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ ได้จัดกิจกรรมเข้าวัดทำบุญตักบาตร ทุกวันพระ โดยมีนายวิสูตร อุดมพฤกษชาติ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง เตรียมกับข้าวไปทำบุญ ตักบาตรที่วัดชำฆ้อ อ.เขาชะเมา เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่า ในการรักษาประเพณี วัฒนธรรม (นางสาวชลธิชา เหมปั้น/ภาพ นางสาววิลาวรรณ ชัยมา/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองและจ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี อนุบาล 1 และ ม.1 2557

     ผอ.อัญชลี สารสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยชี้แจงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียน พร้อมจ่ายเงินค่าชุดนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารศูนย์การเรียนไกรแก้วราษฎร์รังสรรค์ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ชมภาพทั้งหมดที่นี่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.82514455084917......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหิน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 - 15 สิงหาคม 2557 โรงเรียนบ้านวังหินได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ณ วัดวังศิลาธรรมาราม เพื่อฝึกสมาธิให้กับนักเรียน (ภาพ / ข่าว ครูพิทยาภรณ์ สูแพะ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหิน
หัวข้อข่าว : วันแม่แห่งชาติ

     เมื่อวันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2557 นำโดยนายแสวง ศรีทาพักตร์ และคณะครูโรงเรียนบ้านวังหิน นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ วัดวังหว้า (ภาพ /ข่าว ครูพิทยาภรณ์ สูแพะ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชำฆ้อ
หัวข้อข่าว : “12 สิงหา ชำฆ้อ น้อมใจภักดิ์รักพระราชินี”

     วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ ได้จัดกิจกรรม“12 สิงหา ชำฆ้อ น้อมใจภักดิ์รักพระราชินี” โดยจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติด้วยกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงค์จำนวน 16 รูป พัฒนาถนนหนทางในหมู่บ้าน จัดทำป้ายเทิดพระเกียรติเป็นต้น มีประชาชน มาร่วมเทิดพระเกียรติจำนวน 400 คน *ถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาส 12 สิงหา มหาราชินี 12 สิงหาคม 2557 “ 84 พรรษา มหาราชินี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
หัวข้อข่าว : เด็กดีศรีพลงช้างเผือก

     เมื่อวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ดร.วัลลภ รองพล รอง ผอ.สพป .ระยอง เขต 2 พร้อมด้วยนางปาณิศา ธรรมสาลี เดินทางไปยังโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก เพื่อร่วมแสดงความชื่นชมยินดีพร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับ เด็กหญิงณัตฐธิดา วิเศษพันธ์ (น้องพระแพง ) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ของโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก เนื่องจากเก็บเงินได้ จำนวน 13,000 บาท บริเวณลานต้นโพธิ์ในบริเวณโรงเรียน และยังสัมภาณ์ษคุณครูศศิพัชญ์ ศรีพายัพ ครูประจำชั้น เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม นับเป็นแบบอย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยยาง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่

     วันที่ 8 สิงหาคม 2556 คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ร่วมกับชุมชนและผู้ปกครอง จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านห้วยยาง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ร่วมกันทำบุญตักบาตร ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ มอบดอกมะลิกราบแม่เพื่อประสานสัมพันธ์แม่กับลูก พร้อมมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน ๆ ทุกคนซาบซึ้งและเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันมากขึ้น และมีการร่วมกิจกรรมทำดีถวายแม่ (นางสาวศศิธร พรหมณี ข่าว:ภาพ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดพังราด
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดพังราด จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ

     เมื่อวันที่ 4 - 9 สิงหาคม 2557 โรงเรียนวัดพังราด นำนักเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน 40 คน จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ซึ่งได้จัดใหนักเรียนได้เข้าฐานต่าง ๆ โดยมีนักเรียนผู้นำเป็นผู้ช่วยครูในการจัดกิจกรรมฐาน อาทิ ฐาน Animal, Color, Food and Drink, Fruit, 4 skills, My Family นักเรียนได้รับทั้งความรู้ความสนุกสนาน อีกทั้งมีการแจกรางวัลต่าง ๆ มากมาย (ทิพวรรณ นักธรรม/ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดพังราด
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดพังราดจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2557

     เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 โรงเรียนวัดพังราดจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2557 ณ หอประชุมโรงเรีงเรียนวัดพังราด ช่วงเช้ามีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง จากนั้นมีการลงนามถวายพระพร ต่อด้วยการแสดงของนักเรียนระดับชั้นต่าง ๆ และมีการมอบดอกมะลิให้กับแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติ กลางวันรับประทานอาหารร่วมกันระหว่าง คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน (ทิพวรรณ นักธรรม/ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่ของนักเรียนอนุบาล 8 ส.ค.57

     เมื่อวันที 8 สิงหาคม 2557 ท่านผอ.อิสรีย์ ปานงาม เป็นประธานการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ของระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลทุกระดับชั้น การมอบการ์ดให้กับแม่ เป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของลูกที่มีต่อแม่ ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาลเป็นอย่างดี ซาบซึ้งทั้งคุณแม่และลูกค่ะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 8 ส.ค.57

     เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก นำโดย ท่านผอ.อิสรีย์ ปานงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยได้นิมนต์พระครูสิริภาวนานุโยค เจ้าอาวาสวัดพลงช้างเผือก และพระลูกวัดพลงช้างเผือก จำนวน 18 รูปมาเดินรับบาตรในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำกิจกรรร่วมกับแม่ และผู้ปกครอง ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง ขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่านมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/279 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒
เลขที่ 99/1 หมู่ 3 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ : 0-3867-1180 , 0-3867-8224 โทรสาร : 0-3867-2516

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36