ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ระยองเขต2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 7 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุนนาค
หัวข้อข่าว : งาน "วันแห่งความสำเร็จ"

     วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558 นำโดยนางลัดดาวรรณ จินดารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนวัดบุนนาค ได้จัดงาน “วันแห่งความสำเร็จ” ปีการศึกษา 2557 และได้รับเกียรติจากพระครูพิศาลสุตากร เจ้าอาวาสวัดบุนนาค และท่านผู้ปกครองนักเรียน มาร่วมในพิธีการมอบประกาศนียบัตรแก่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความยินดีและอิ่มอร่อยไปกับอาหารหลากชนิด และขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่ได้นำอาหารมาเลี้ยงเด็กนักเรียนทุกคนในงานนี้ (นางสาวนงลักษณ์ บุญล้อม :ภาพ/ข่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองกันเกรา
หัวข้อข่าว : ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

     โรงเรียนวัดหนองกันเกรา นำโดย นายศักรินทร์ สายัณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้นำนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์นอกสถานที่ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งชมพิพิธภัณฑ์สถาน โบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาถึงความรุ่งเรืองของประเทศไทยในอดีต เมื่อวันที14-15 มีนาคม 2558 ( ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่https://www.facebook.com/media/set/?set=a.448323308649184.1073741944.184183431729841&type=1)อรุณ:ภาพ/กรเทพ:ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย
หัวข้อข่าว : กีฬาเครือข่ายการศึกษาเขาชะเมา

     เมื่อวัน พุธ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.00 น. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำกร่อย นำโดย นายวีระ คำแหง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำกร่อย ได้นำนักเรียนไปร่วมการแข่งขันกีฬา และ กรีฑาต้านภัยยาเสพติด เครือข่ายการศึกษาเขาชะเมา ชะเมาเกมส์ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้โรงเรียนบ้านน้ำกร่อยได้รับเหรียญทองในกีฬาประเภทฟุตบอล 9 คน (นางสาววิภารัตน์ วรรณวงษ์ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองกันเกรา
หัวข้อข่าว : โครงการเข้าค่ายประวัติศาสตร์ เครือข่ายการศึกษาอริยมงคล

     โรงเรียนวัดหนองกันเกรา นำโดยนายศักรินทร์ สายัณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวณัฐยาภรณ์ เล็กสิงห์โต รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรโรงเรียนวัดหนองกันเกรา ร่วมกับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ในเครือข่ายการศึกษาอริยมงคล ได้จัดโครงการเข้าค่ายประวัติศาสตร์ เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดหนองกันเกรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาตร์ของชาติไทยในอดีต รวมทั้งปลูกฝั่งความรักชาติ และเห็นถึงความสำคัญของบรรพบุรุษไทย ที่ต้องต่อสู้เพื่อความเป็นเอกราชมาตราบเท่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองกันเกรา
หัวข้อข่าว : อบรมเรียนรู้เรื่องเพศศึกษากับกลุ่มผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ จ.แพร่

     โรงเรียนวัดหนองกันเกรา ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ระยอง ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ป. 5 - 6 จำนวน 200 คน ระหว่างวันที่ 4 - 5 มึ.ค 58 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจเรื่องเพศอย่างรอบด้าน มีความเข้าใจ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถปรับตัวจากวัยเด็กเข้าสู่วัยรุ่น และใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุข(ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.445667112248137.1073741942.184183431729841&type=1)บุษยา:ภาพ/กรเทพ:ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองกันเกรา
หัวข้อข่าว : ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

     เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ได้ใช้ห้องประชุมศรีกันเกราและสถานที่บริเวณโรงเรียนวัดหนองกันเกรา ในการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งมีนายธงชัย มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เป็นประธาน และมีผู้อำนวยการจากโรงเรียนต่างๆ ในสพป.ระยองเขต 2 เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้นายศักรินทร์ สายัณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกันเกรา และนางสาวณัฐยาภรณ์ เล็กสิงห์โต รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู บุ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
หัวข้อข่าว : โครงการปฏิบัติธรรม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก

     โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ร่วมกับวัดพลงช้างเผือก จัดโครงการปฏิบัติธรรม ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 19-20 มี.ค. 58......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
หัวข้อข่าว : ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

     เมื่อวันอังคาร ที่ 17 มี.ค. 58 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือกได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับสำนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมี ผอ.อิสรีย์ ปานงาม และท่านรองปัญญา กันเกตุ พร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ให้การต้อนรับคุณวิฑิต ลาวัลย์เสถียร ซึ่งให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้ พวกเราชาวพลงช้างเผือกขอร่วมแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย

     เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มี.ค. 58 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือกได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยมี ผอ.อิสรีย์ ปานงาม เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหิน
หัวข้อข่าว : อบรมการพัฒนาบุคลากรสู่การปฏิรูปการเรียนรู้

     เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 โดยนายแสวง ศรีทาพักตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหิน และคณะครู ได้เข้าอบรมเรื่องการพัฒนาบุคลากรสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ AAR โดยวิทยากร คือ ดร.วัลลภ รองพล และ นางจำรัส มีลาภ ศึกษานิเทศ สพป.ระยอง2 โดยให้ความรู้การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา (พิทยาภรณ์ สูแพะ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ
หัวข้อข่าว : กลางกร่ำเกมส์

     เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ โดยนายวิรัช สุวรรณโชติ ผอ.โรงเรียน ได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี หรือ " กลางกร่ำเกมส "ขึ้น เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีและการออกกำลังกาย โดยเน้นความสนุกสนาน และความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา พร้อมทั้งส่งเสริมการละเล่นกีฬาพื้นบ้าน เช่น วิ่งวิบาก วิ่งซุปเปอร์แมน ชักเย่อ เก้าอี้ดนตรี เป็นต้น ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ คุณเชียง เมตตา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาที่ได้ให้เกียรติมาเปิดงานในครั้งนี้ และขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้มาช่วยเหลือในการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
หัวข้อข่าว : รับการตรวจสอบภายใน สพป.รย.2

     โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม นำโดย ผอ.อัญชลี สารสุวรรณ์ และคณะครู ให้การต้อนรับ น.ส.ประภา กำเหนิดเพชร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ระยอง เขต 2 ออกตรวจสอบการเงิน บัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน พัสดุ ของโรงเรียน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้อตระกูล โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง ชมภาพทั้งหมดที่นี่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.948888551808103.1073742173.150736538289979&type=3......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
หัวข้อข่าว : ปิดกล่องชอร์ค เครือข่ายฯกรมหลวงฯ 57

     ผอ.อัญชลี สารสุวรรณ์ ประธานเครือข่ายการศึกษากรมหลวงชุมพรฯ ร่วมกับ คณะผู้บริหาร คณะครู ในเครือข่ายการศึกษากรมหลวงชุมพรฯ จัดงาน ปิดกล่องชอร์ค เครือข่ายการศึกษากรมหลวงชุมพรฯ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีการจัดกิจกรรมสนุกๆ และแข่งขันกีฬา ได้แก่ วอลเลย์บอล แชร์บอล และฟุตบอล เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหาร คณะครูในเครือข่ายฯ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง ชมภาพทั้งหมดที่นี่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.948541541842804.1......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป และโรงเรียนชุมชนหน้าไม้ มาศึกษาดูงาน

     โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม นำโดย ผอ.อัญชลี สารสุวรรณ์ และคณะครู ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา และ โรงเรียนชุมชนหน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี โดยทั้ง 2 โรงเรียน เดินทางมาศึกษาดูงาน กระบวนการบริหารงานหลัก 4 ด้าน อันได้แก่ บริหารทั่วไป บริหารบุคคล ด้านวิชาการ ด้านการเงินพัสดุ ตลอดจนกระบวนการจัดเรียนการสอน และรับชมการแสดงจาก วงดนตรีลูกทุ่งตะเคียนงาม เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง ชมภาพทั้งหมดที่นี่ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
หัวข้อข่าว : สอ.รฝ. คืนความสุขชาวประแสร์

     10 มีนาคม 2558 สอ.รฝ. หรือ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง - กองทัพเรือ จัดกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน ตำบลปากน้ำกระแส โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักและสนุกสนาน มีการแสดงนิทรรศการให้ความรู้ บริการตรวจรักษาพยาบาล บริการตัดผม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมี นาวาเอกพินิจ ชื่นรุ่ง รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นประธานมอบอุปกรณ์กีฬาและเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่ นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม และในภาคบ่าย มีการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ชุมชน ระหว่าง สอ.รฝ. กับ คณะครูและผู้......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/307 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒
เลขที่ 99/1 หมู่ 3 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ : 0-3867-1180 , 0-3867-8224 โทรสาร : 0-3867-2516

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36