ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ระยองเขต2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 11 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองกันเกรา
หัวข้อข่าว : ธรรมประจำสัปดาห์

     โรงเรียนวัดหนองกันเกรา ได้รับความอนุเคราะห์ จากพระครูบวรศีลวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหนองกันเกรา นำข้อคิดและหลักธรรม นำมาปลูกฝังนักเรียนให้มีการเรียนรู้คู่คุณธรรม นำหลักธรรมมาใช้ในการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษา (ฉัตรชัย : ภาพ/จุฑามาส : ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

     27 พฤษภาคม 2558 ผอ.สุรพล รอดระหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น ได้เชิญผู้ปกครองนักเรียน มาร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติงานของโรงเรียนในปีการศึกษา 2558 แถมด้วยการแสดงโชว์ความสามารถของนักเรียนที่ไปร่วมกิจกรรมที่เขาชะเมา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น
หัวข้อข่าว : ร่วมกิจกรรมเทศกาลเปิดเขาเล่าเรื่องเมืองชะเมา 2558

     เมื่อ 26 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็นนำโดย นายสุรพงศ์ รอดระหงส์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมครูและนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงบนเวทีในงาน เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมจังหวัดระยอง "เทศกาลเปิดเขาเล่าเรื่องเมืองชะเมา" ครั้งที่ 7......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.ระยอง2 เยี่ยมชมการซ้อมพิธีเปิดงานผลไม้เขาดิน

      นายธงชัย มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เยี่ยมชมการซ้อมพธีเปิดงานผลไม้ของดีเมืองแกลง ณ ตลาดผลไม้เขาดิน ซึ่งนักเรียนโรงเรียนวัดเนินเขาดินได้ทำการแสดงเปิดงาน ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 17.30 น. (มนต์ผกา ภาพ / ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
หัวข้อข่าว : แนะนำข้าราชการครูใหม่

     โรงเรียนวัดเนินเขาดินได้รับข้าราชการครูบรรจุใหม่ 2 ท่านคือ นายวีรศักดิ์ สงวน วิชาเอกสังคมศึกษา และ นางสาวทัศณีวรรณ สิมาจารย์ วิชาเอก ภาษาอังกฤษ ซึ่งมารายงานตัว ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ทางโรงเรียนวัดเนินเขาดิน นำโดยนายกิจจา จันทร์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินเขาดิน คณะครูยินดีต้อนรับครูทั้ง 2 ท่านด้วยความยินดียิ่ง (มนต์ผกา ภาพ / ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
หัวข้อข่าว : หมอจากโรงพยาบาลแกลงมาให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี

     วันนี้ 25 พ.ค. 58 หมอจากโรงพยาบาลแกลงมาให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี รวมทั้งเชิญชวนให้ครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมลงนามสนับสนุน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่ เพื่อรวมพลังคนไทย ช่วยสกัดเด็กและเยาวชนไทยจากการเสพติดบุหรี่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
หัวข้อข่าว : ยินดีต้อนรับคุณครูสู่ครอบครัวพลงช้างเผือก

     ยินดีต้อนรับคุณครูอาริยา วงษ์ศรี เอกศิลปะ ย้ายมากจากโรงเรียนบ้านเนินดินแดง จะมาสอนวิชาศิลปะ และคุณครูจักรินทร์ กลั่นหอม ครูจ้างสอน เอกชีววิทยา จะมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ขอต้อนรับสู่ครอบครัวพลงช้างเผือกอันอบอุ่นของพวกเราค่ะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558

     เมื่อวัน 22 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ โดยนายวิรัช สุวรรณโชติ ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ ได้ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อขอบคุณที่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนและรายงานผลการจัดการศึกษาในปีที่ผ่านมาพร้อมชี้แจง กฎระเบียบของโรงเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาการการอ่านออกเขียนได้ การทำประกันชีวิตของนักเรียน ในปีการศึกษา 2558 และให้โอกาสผู้ปกครองซักถามข้อสงสัย ต่างๆ ( ครูสุภาพ กันทะวงศ์/ภาพ-ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส
หัวข้อข่าว : โครงการวัยใสใส่ใจทำดี

     วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส ได้รับเกียรติการถ่ายทำโครงการวัยใสใส่ใจทำดี จากรายการข่าวช่อง 3 Family เป็นโครงการร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมทักษะอาชีพและทักษะชีวิตให้กับนักเรียนในชุมชน โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ท่านนายอำเภอแกลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน และคณะเป็นประธานในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ภาพ/ข่าว : ธุรการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
หัวข้อข่าว : ร่วมถวายพวงมาลาวันอาภากร(กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์)

     ผอ.อัญชลี สารสุวรรณ์ นำคณะครู เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร ซึ่งตรงกับวันที่ 19 พ.ค. ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ผู้เป็นที่เคารพของทหารเรือไทย ในฐานะที่ทรงเป็นผู้วางรากฐานและพัฒนากิจการกองทัพเรือไทย จนได้รับขนานพระนามพระองค์ท่านเป็น "พระบิดาของกองทัพเรือไทย" ณ ศาลพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านดอนสำราญ
หัวข้อข่าว : ประชุมทางไกล"การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน"

     เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 คณะครูโรงเรียนบ้านดอนสำราญ นำโดยนายกิจกิจพัฒน์ พันธ์แจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสำราญ ร่วมประชุมทางไกล "การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน" ผ่านโทรทัศน์โรงเรียนไกลกังวล (DLTV14) เพื่อเตรียมความพร้อมของโรงเรียนต่อไป (ดารณี นามสนิท : ภาพและข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหิน
หัวข้อข่าว : อบรมเชิงปฏิบัิตการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงงาน(PBL)

     เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 นำโดยนายแสวง ศรีทาพักตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหิน พร้อมทั้งคณะครูทุกท่าน ได้จัดอบรมเรื่อง ปฏิบัิตการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงงาน(PBL) โดยมีวิทยากรรับเชิญมาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ คือ คุณครูศุภพงษ์ คล้ายคลึง ได้มาให้ความรู้ในเรื่องโครงงาน ที่จะใช้ในการบูรการในทุกสาระวิชาการเรียนรู้ ในการอบรมครั้งนี้คณะครูโรงเรียนบ้านวังหินได้รับความรู้เต็มเปี่ยม และพร้อมที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป และขอขอบคุณ คุณครูศุภพงษ์ คล้ายคลึง เป็นอย่างยิ่งที่ให้ความร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหิน
หัวข้อข่าว : พ่นควันไล่ยุงลาย

     วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนบ้านวังหินได้รับความอนุเคราะห์จาก องค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มาทำการพ่นควันไล่ยุงลายตามอาคารเรียน ห้องน้ำห้องส้วม บ้านพักครู เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก (ภาพ-ข่าว/พิทยาภรณ์ สูแพะ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหิน
หัวข้อข่าว : การปฏิรูปการเรียนรู้สุ่ผู้เรียน โรงเรียนบ้านวังหิน

     เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 นำโดยนายแสวง ศรีทาพักตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหิน พร้อมคณะครู ทั้ง 3 ท่่าน ได้ไปนำเสนอแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน การจัดตารางการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมอย่างไรให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 เป็นพลเมืองไทยที่ดี และสามารถแก้ปัญหาาของโรงเรียนบ้านวังหินได้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 (พิทยาภรณ์ สูแพะ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
หัวข้อข่าว : ยินดีต้อนรับ ผอ.สมพร ตันเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม

     โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม นำโดย นายศุภกิจ สตาภิรมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ สมพร ตันเงิน ซึ่งมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม โดยมีคณะผู้บริหารจากโรงเรียนต่างๆ คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนจากโรงเรียนบ้านเจริญสุขร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการสมพร ตันเงิน ด้วย ณ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 / ภาพ – ข่าว ครูทัศนี โยธาวงค์......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/310 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒
เลขที่ 99/1 หมู่ 3 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ : 0-3867-1180 , 0-3867-8224 โทรสาร : 0-3867-2516

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36