ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ระยองเขต2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 5 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
หัวข้อข่าว : รับมอบทุนการศึกษา สภาวัฒนธรรมไทย-จีนฯ

     โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม นำโดย นางอัญชลี สารสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน เป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษา สภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ จำนวน 80,000 บาท จาก นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ชมภาพทั้งหมดที่นี่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.915109011852724.1073742148.150736538289979&type=3......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
หัวข้อข่าว : วันเด็กแห่งชาติ สพป.รย.2 ประจำปี 2558

     โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม นำโดย ผอ.อัญชลี สารสุวรรณ์ มอบหมาย คุณครูณรงค์ศักดิ์ ใจยะ นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรม การฉลองงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 ณ สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทย มีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมประเทศชาติ ชมภาพทั้งหมดที่นี่ https://www.facebook.com......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองกันเกรา
หัวข้อข่าว : วันครู 58

     เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 นายศักรินทร์ สายัณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวณัฐยาภรณ์ เล็กสิงห์โต รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวัดหนองกันเกรา ได้ร่วม กิจกรรมทำบุญตักบาตร และร่วมพิธีในงานวันครู ครั้งที่ 59 "ครูดีศรีแผ่นดิน" ณ โรงเรียนแกลง วิทยสถาวร เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณครูที่ได้ให้วิชาความรู้และแสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมอบประกาศนียบัตร ให้กับครูที่สอนนักเรียนจนกระทั่งสามารถมารถทำคะแนน Pre O-net ได้สูงเกินร้อยละ 50 และเชิดชูครูที่ได้รับรางวัลหนึ่ง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น
หัวข้อข่าว : โครงการพี่เพื่อน้อง

     เมื่อ 17 มกราคม 2558 กลุ่ม "พี่เพื่อน้อง" ได้นำคาราวานมาจัดกิจกรรมที่เครือข่ายเขาชะเมา ณ โรงเรียนเหมืองแร่ เป็นครั้งที่ 16 ของกลุ่ม นักเรียนของโรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น ป.4-ป.6 และคณะครู ก็ไปร่วมกิจกรรมเช่นกัน ของรางวัลมอบให้นักเรียน และโรงเรียน มาก ๆ ๆ จริง ๆ เด็ก ๆ มีแต่รอยยิ้มและหอบของกลับบ้านกันมากมายs... วันหน้าขอให้มาอีกนะะ ชอบฮิ.........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยยาง
หัวข้อข่าว : วันครู ปี 2558

     คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยยาง เข้าร่วมพิธีวันครู ณ โรงเรียนแกลง วิทยสถาวร ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 30 รูป และรับเกียรติบัตร โรงเรียนที่ได้คะแนน pre O-net สูงกว่า 50% ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้ำใส
หัวข้อข่าว : ศึกษาแหล่งเรียนรู้โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

     เมื่อวันที่ 14-15 มกราคม 2558 โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่แวดล้อมจังหวัดระยอง ได้จัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกพิทักษ์รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน " เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 8 " ร่วมกับโรงเรียนบ้านน้ำใสและโรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น จึงจัดให้นักเรียนไปศึกษาดูงาน บริษัท บีแอลซีพี จำกัด(โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีคุณครูเรณู คุณเอนกและคุณครูศศิวิมล สิทธิพงษ์ นำนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
หัวข้อข่าว : วันครู 2558

     เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม นำโดย ผอ.อัญชลี สารสุวรรณ์ นำคณะครูเข้าร่วม งานวันครู ประจำปี 2558 ซึ่งจัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ตระหนักในความเป็นครูและส่งเสริมความสามัคคี ความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม โดยภายในงานได้จัดให้มี กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีมอบของที่ระลึกให้กับครูอาวุโสในประจำการและนอกประจำการ พิธีมอบเกียรติบัตรประกาศเกี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
หัวข้อข่าว : สังสรรค์ปีใหม่ 2558

     โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม นำโดย ผอ.อัญชลี สารสุวรรณ์ และทีมบริหาร จัดงานสังสรรค์ปีใหม่ให้กับ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันระหว่างบุคลากร และยังมีกิจกรรมแลกของขวัญ และการแสดงจากคณะครูที่สนุกสนานเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ณ หอประชุมเขื่องวงศ์เดช โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง ชมภาพทั้งหมดที่นี่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.912224762141149.1073742144.150736538289979&type......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชำฆ้อ
หัวข้อข่าว : “พี่เพื่อน้อง รินน้ำใจสู่เด็กไทยในถิ่นทุรกันดาร ครั้งที่ 16”

     วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 นักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ ได้ร่วมกิจกรรม “พี่เพื่อน้องรินน้ำใจสู่เด็กไทยในถิ่นทุรกันดาร ครั้งที่ 16 ณ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ ภายนักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานและได้รับของรางวัลมากมาย อธิเช่น รถจักรยาน ชุดเครื่องนอน ผ้าห่ม โต๊ะญี่ปุ่น ตุ๊กตา อุปกรณ์การเรียน และอีกมาย พร้อมทั้งอิ่มท้องกับซุ้มอาหาร ขนม ที่ทางกลุ่มพี่เพื่อน้องได้จัดเตรียมไว้ให้กับนักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชำฆ้อ
หัวข้อข่าว : “16 มกราคม 2558 “ครูดีศรีแผ่นดิน”

     วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2558 คณะครูโรงเรียนบ้านชำฆ้อ ได้ร่วมจัดกิจกรรม”งานวันครู ครั้งที่ 59 16 มกราคม “ครูดีศรีแผ่นดิน” คณะครูร่วมกันตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 30 รูป และร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับเกียรติบัตร คุณครูสุดารัตน์ สุขสะอาด ได้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น ของคุรุสภา คุณครูธัญลักษณ์ แก้วทิพเนตร คุณครูอัจฉรี สรรพคุณ รับรางวัลโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง และเหรียญทองรองชนะเลิศ การแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคต......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น
หัวข้อข่าว : วันครู 58

     เมื่อ 16 มกราคม 2558 คณะครูโรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น ได้ไปร่วมพิธีวันครู และรับเกียรติบัตร ณ โรงเรียนแกลง วิทยสถาวร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 58 "ครูดีศรีแผ่นดิน"

     น.ส.อิสรีย์ ปานงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมพิธีวันครูครั้งที่ 59 เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 58 ณ โรงเรียนแกลง "่วิทยสถาวร" โดยมีกิจกรรมการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมทั้งการมอบเกียรติบัตรครู และพิธีรำลึกพระคุณครู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
หัวข้อข่าว : เลี้ยงปีใหม่ รับครูใหม่และส่งครูไปบรรจุ

     ท่านผอ.อิสรีย์ ปานงาม เลี้ยงปีใหม่ 2558 แขกผู้มีเกียรติ คณะครู และบุคลากรโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก พร้อมกับเลี้ยงรับครูใหม่และส่งคุณครูปิ่นปินัทธ์ ชมชื่น ที่ได้รับการบรรจุเป็นครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนวัดมงคลวุฒธาวาส สพป.ระยองเขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ'58

     เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ่ม.ค. 58 น.ส.อิสรีย์ ปานงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยช่วงเช้าระหว่างกิจกรรมหน้าเสาธงมีการมอบรางวัลแก่เด็กที่เป็นตัวแทนการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สภานักเรียน นักเรียนจิตอาสา และนักเรียนที่ทำความดีด้านต่างๆ ก่อนจะแยกย้ายไปทำกิจกรรมต่างๆตามระดับสายชั้น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
หัวข้อข่าว : ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2558

     เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 น.ส.อิสรีย์ ปานงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2558 โดยได้นิมนต์พระจากวัดพลงช้างเผือก มารับบาตร และให้พรปีใหม่กับทุกๆ ท่าน......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/302 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒
เลขที่ 99/1 หมู่ 3 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ : 0-3867-1180 , 0-3867-8224 โทรสาร : 0-3867-2516

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36