ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ระยองเขต2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหิน
หัวข้อข่าว : นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 ทำบุญวันพระ

     วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 โรงเรียนบ้านวังหิน นำโดย ผอ. แสวง ศรีทาพักตร์ และครูพิทยาภรณ์ สูแพะ ครูสมบูรณ์ ภู่ระหงษ์ ได้พานักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 ร่วมกับชาวบ้านวังหิน ทำบุญในวันพระ ณ วัดวังศิลาธรรมาราม (ภาพ/ข่าว ครูพิทยาภรณ์ สูแพะ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหิน
หัวข้อข่าว : อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์

     เมื่อวันที่ 12-14 กันยายน 2557 โรงเรียนบ้านวังหิน ได้ส่งครูวัลลา เจริญกัลป์ และครูสุชาดา สรหงษ์ เข้าอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ ณ โรงแรมชาลีน่า กรุงเทพมหานคร (ภาพ / ข่าว ครูพิทยาภรณ์ สูแพะ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเขาสำรอง
หัวข้อข่าว : อบรมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2557

     เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2557 คณะครูโรงเรียนวัดเขาสำรอง ได้นำนักเรียนเข้าอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ที่วัดเขาสำรอง โดยได้รับความเมตตา กรุณาจากพระจักรภัทร อภิชาโต พระครูผู้สอนศีลธรรมพร้อมคณะ ได้มาให้ความรู้และมาสอนวิธีการฝึกจิตนิ่งสงบให้กับนักเรียน (วิภาดา ยศสงคราม ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
หัวข้อข่าว : โครงการชุมชนร่วมใจสร้างเด็กไทยให้แข็งแรง 1/2557

     โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม นำโดย ผอ.อัญชลี สารสุวรรณ์ ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำประแส จัดโครงการชุมชนร่วมใจสร้างเด็กไทยให้แข็งแรง ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กโดยชุมชน ให้แก่นักเรียนไปพร้อมๆกับผู้ปกครอง รวมถึงนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงฯ โดยมี นายชัยรัตน์ เอื้อตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแสร์ เป็นประธานกล่าวเปิด โดยมีคณะวิทยากรจากหลายๆภาคส่วน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน มาให้ความรู้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 12 กันยายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ในการปกป้องดูแลตนเอง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
หัวข้อข่าว : โครงการ อสม.น้อยสู่ชุมชน 1-2557

     โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากน้ำประแสได้จัดทำโครงการโครงการ อสม.น้อย สู่ชุมชน ปี 2557 โดยจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ให้มีความรู้ ความสามารถ และสามารถถ่ายทอดไปยัง ครอบครัว ชุมชนตำบลปากน้ำประแส ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเรียนรู้ หลักปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดูแลผู้ป่วยสูงอายุ การใช้เครื่องมือตรวจวัดต่างๆ และการทำพิมเสมน้ำ การทำยาหม่องสมุนไพร ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปากน้ำประแส เป็นประธานกล่าวเปิ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
หัวข้อข่าว : พนักงานฟอร์ดร่วมกับ WWF-ประเทศไทย ทำกิจกรรมให้กับโรงเรียน

     ผู้บริหารและพนักงานฟอร์ด ประเทศไทย, ผู้จัดการฝ่ายงานอนุรักษ์ WWF-ประเทศไทย ร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดกิจกรรม “In Recycle Project Global Week of Caring 2014 สัปดาห์แห่งความห่วงใย” แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะ โดยทางบริษัทฟอร์ดแห่งประเทศและ WWF แห่งประเทศมอบเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 20 เครื่อง, จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะให้แก่นักเรียน จำนวน 100 คน, จัดทำถังขยะ จำนวน 6 ชุด, ทำโต๊ะทานอาหาร จำนวน 50 ชุด, เครื่องเล่นอนุบาล จำนวน 3 ชุด , ปรับปรุงห้อง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหิน
หัวข้อข่าว : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทำไข่ม้วน

     วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 ครูอนงค์ บูรณะเรข พร้อมด้วยคุณเสาวนีย์ พานทอง สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทำไข่ม้วน เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตแก่นักเรียนและผู้ปกครอง (ภาพ / ข่าว ครูพิทยาภรณ์ สูแพะ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสองสลึง
หัวข้อข่าว : รับโล่ห์ศูนย์การเรียนรู้ "เพศวิถีศึกษา"

     เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ครูประเสริฐ สมงาม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านสองสลึง ไปรับโล่ห์โครงการส่งเสริมเพศวิถีศึกษาเพื่อเยาวชนในสถานศึกษา ในการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 1 ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี (ประเสริฐ สมงาม ภาพ/ญาดา ศิริเจริญ ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองกันเกรา
หัวข้อข่าว : วิเคราะห์แก้ปัญหาการอ่านเขียน

     วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 โรงเรียนวัดหนองกันเกรา นำโดยนายศักรินทร์ สายัณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกันเกรา ประชุมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันวิเคราะห์หาแนวทาง เทคนิค และวิธีการ การแก้ไขปัญหาเรื่องการอ่าน การเขียนเพื่อให้การปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมศรีกันเกรา โรงเรียนวัดหนองกันเกรา อ.แกลง จ.ระยอง : นายกรเทพ จันทนะผะลิน นางสาวจุฑามาส ไชยโย ภาพ /ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองกันเกรา
หัวข้อข่าว : หนองกันเกราเตรียมความพร้อม

     ในระหว่างวันที่ 8-12 กันยายน 2557 โรงเรียนวัดหนองกันเกรานำโดย นายศักรินทร์ สายัณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกันเกรา ประชุมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดหนองกันเกราเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานตัวชี้วัดและการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้แบบ Project Base Learning เพื่อพัฒนาและเปลี่ยนวิธีการสอนของครูให้เป็นไปตามกาลสมัย สู่มาตรฐานสากลสืบไป : นายกรเทพ จันทนะผะลิน นางสาวจุฑามาส ไชยโย ภาพ /ข่าว ชมภาพข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองกันเกรา
หัวข้อข่าว : รอยยิ้มอิ่มบุญ

     ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม 2557 ถึง เดือนกันยายน 2557 ซึ่งป็นช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา โรงเรียนวัดหนองกันเกราจึงได้จัดกิจกรรมนำนักเรียนเข้าวัดฟังธรรมและทำบุญในทุกๆวันพระ ณ วัดหนองกันเกรา อ.แกลง จ.ระยอง เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดหนองกันเกราให้เป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติสืบไป : นายกรเทพ จันทนะผะลิน นางสาวจุฑามาส ไชยโย ภาพ /ข่าว ชมภาพข่าว ติดตามชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.357374824410700.1073741886.184183431729841&......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองกันเกรา
หัวข้อข่าว : วันวิทยาศาสตร์ 57

     วันที่่ 27 สิงหาคม 2557 โรงเรียนวัดหนองกันเกรา จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยได้จัดทำเป็นฐานการเรียนรู้ถึง 12 ฐานการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนทุกชั้นปีได้ศึกษา ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นักเรียนได้รับความรู้ในการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และสามมารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ดี : นายกรเทพ จันทนะผะลิน นางสาวจุฑามาส ไชยโย ภาพ /ข่าว ชมภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/#!/media/set......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหิน
หัวข้อข่าว : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทำบุญวันพระ

     เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 ครูระวีวรรณ บุญยิ่ง และครูสุชาดา สรหงษ์ พานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร่วมทำบุญในวันพระ ณ วัดวังศิลาธรรมาราม (ภาพ/ข่าว ครูพิทยาภรณ์ สูแพะ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส
หัวข้อข่าว : โครงการรู้เท่าทันสื่อ

     โรงเรียวัดมงคลวุฒาวาส ได้เข้าร่วมโครงการรู้เท่าทันสื่อ จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกลุ่มรักษ์เขาชะเมามาให้ความรู้แก่นักเรียน นักเรียนทุกคนได้รับความรู้เป็นอย่างมาก/ ภาพ : ข่าว/ธุรการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส
หัวข้อข่าว : แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการศึกษา

     โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส ได้รับความอนุเคราะห์ชาวต่างชาติ มาให้ความรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมให้กับนักเรียน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ นักเรียนได้รับความรู้ ความสนุกสนานเป็นอย่างมาก /ภาพ : ข่าว/ธุรการ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/285 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒
เลขที่ 99/1 หมู่ 3 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ : 0-3867-1180 , 0-3867-8224 โทรสาร : 0-3867-2516

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36