ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ระยองเขต2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยยาง
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านห้วยยาง

     โรงเรียนบ้านห้วยยางได้จัดวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2558 วันที่ 11 มิถุนายน 2558 นอกจากนักเรียนทำการไหว้ครูแล้ว มีเลี้ยงเพลพระสงฆ์ 9 รูป และเจ้าอาวาสวัดห้วยยาง, ผู้ใหญ่บ้านและ อบต.ห้วยยาง, คุณประหยัด บัวประดิษฐ์ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยยาง
หัวข้อข่าว : ต้อนรับ ผอ.สุภาภรณ์ ศิริฟองนุกูล

     โรงเรียนบ้านห้วยยางและคณะกรรมการสถานศึกษา ยินดีต้อนรับ ผอ.สุภาภรณ์ ศิริฟองนุกูล ผู้บริหารโรงเรียนบ้านห้วยยางคนใหม่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดถนนกะเพรา จัดงานวันต่อต้านยาเสพติด

     เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 คณะครูโรงเรียนวัดถนนกะเพรา ได้ร่วมกันจัดงานวันต่อต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนวัดถนนกะเพรา กิจกรรมที่จัด ได้แก่ อ่านสารจากรัฐมนตรี ตอบปัญหา วาดภาพระบายสี ชมสื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด แฟนพันธุ้แท้ต่อต้านยาเสพติด นักเรียนได้รับความรู้ สนุกสนาน และห่างไกลจากยาเสพติด (ภาพ / ข่าว : วรารัตน์)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดถนนกะเพรา นำนักเรียนร่วมแสดงนาฎศิลป์ วันสุนทรภู่

     เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2558 โรงเรียนวัดถนนกะเพรา นำโดย นางสาวปวีณา พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครูปานจรี บุญกอง และคุณครูวรารัตน์ ชูวารี พร้อมผู้ปกครอง ได้นำนักเรียนจำนวน 16 คน ร่วมแสดงนาฎศิลป์ ในชื่อชุดการแสดง จินตลีลารากไทย ซึ้งเป็นการแสดงเพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของคนไทย ด้วยราก ที่เปรียบเสมือนวัฒนธรรมไทย ที่เหล่าลูกหลานร่วมกันสืบสาน ดำรงไว้ ให้อยู่คู่กับสังคมไทย ประเทศไทยสืบต่อไปนานแสนนาน (ภาพ/ข่าว : วรารัตน์)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดถนนกะเพรา นำนักเรียนและครู ร่วมงานสืบสานตำนานไทยฯและงานสุนทรภู่

     ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2558โรงเรียนวัดถนนกะเพรา นำโดย นางสาวปวีณา พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถนนกะเพรา นำนักเรียนและครู เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมดนตรีไทย การแข่งขันตอบปัญหาประวัติและผลงานของท่านสุนทรภู่ แฟนพันธุ์แท้ นักเรียน และรุ่นประชาชนทั่วไป ประกวดปริศนาคำทาย ประกวดวาดภาพระบายสี และประกวดโครงาน ระดับชั้น ป.4-6 (ภาพ/ข่าว : วรารัตน์ )......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดถนนกะเพรา นำทีมกลองยาว รำแห่นาค งานบวช ณ วัดวังหว้า และวัดถนนกะเพรา

     โรงเรียนวัดถนนกะเพรา นำโดยนางสาวปวีณา พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู นำนักเรียนรำกลองยาว แห่นาค งานบวช ณ วัดถนนกะเพรา เมื่อวันที่ 13 และ 24 มิถุนายน 2558 และ ณ วัดวังหว้า เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ กล้าแสดงออก และร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยทั้งยังเป็นการปลูกฝังค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการอีกด้วย (ภาพ/ข่าว : วรารัตน์)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
หัวข้อข่าว : ฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานร่วมกับ SCG Chemicals

     โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม นำโดย นางสมพร ตันเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมกับคณะครูร่วมกับสมาคมฟุตบอล SCG Chemicals จัดกิจกรรมฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐาน ให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะในการเล่นฟุตบอล เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2558 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม อ.แกลง จ.ระยอง / ภาพ ครูสุเมธ เสน่ห์ – ข่าว ครูทัศนี โยธาวงค์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านท่าลำบิด
หัวข้อข่าว : ร่วมกิจกรรมสืบสานตำนานไทยปี 58

     โรงเรียนบ้านท่าลำบิดได้เข้าร่วมกิจกรรม สืบสานตำนานไทยปี 58 โดยเด็กนักเรียนได้มีกิจกรรมที่ร่วมคือการแสดงเดินไม้โถกเถก https://www.facebook.com/media/set/?set=a.528167034002333.1073741936.210677512417955&type=3......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเขาสำรอง
หัวข้อข่าว : รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด 58

     เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 58 เวลา 09.00 น. คณะครูโรงเรียนวัดเขาสำรองได้นำนักเรียนเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ภายในชุมชน เพื่อปลุกจิตสำนึกของเด็กนักเรียนและเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจและให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด (วิภาดา ยศสงคราม : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเขาสำรอง
หัวข้อข่าว : ฝึกสมาธิก่อนเรียน

     เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 คุณครูวิภาดา ยศสงคราม ได้ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดเขาสำรองทำกิจกรรมฝึกสมาธิเตรียมพร้อมก่อนที่จะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยคุณครูได้บอกนักเรียนถึงความสำคัญในกิจกรรมนี้ แล้วให้นักเรียนนั่งล้อมรอบเป็นวงกลม นั่งมองแก้วน้ำที่มีน้ำเต็มแล้วให้ฝึกคิดว่าจะส่งแก้วน้ำให้เพื่อนยังไง น้ำถึงจะไม่หกจากแก้ว จากการทำกิจกรรมปรากฎว่านักเรียนตั้งใจทำและภูมิใจที่สามารถรักษาน้ำให้เต็มแก้วเท่าเดิมได้ ( วิภาดา ยศสงคราม ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
หัวข้อข่าว : นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม งานวันสุนทรภู่ และงานสืบสานตำนานไทยก้าวไกลสู่อาเซียน

     โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม นำโดย นางสมพร ตันเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ ครูสุจิรา เจริญวงษ์, ครูณรงค์ อนุกูลวงษ์ และครูจินตนา บุญเสริม นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม งานวันสุนทรภู่ ครั้งที่ 64 และงานสืบสานตำนานไทยก้าวไกลสู่อาเซียน ครั้งที่ 4 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านวิชาการ ดนตรี และภาษา ระหว่างวันที่ 25 - 28 มิถุนายน 2558 ณ อนุสาวรีย์สุนทรภู่ ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง / ภาพ ครูสุจิรา เจริญวงษ์ – ข่าว ครูทัศนี โยธาวงค์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
หัวข้อข่าว : คุณหมอตรวจฟันนักเรียน

     โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม นำโดย นางสมพร ตันเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน ยินดีต้อนรับคณะหมอและพยาบาลจากโรงพยาบาลแกลง เพื่อตรวจสุขภาพฟันของนักเรียน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพฟัน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 / ภาพ– ข่าว ครูทัศนี โยธาวงค์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ
หัวข้อข่าว : คุ้มครองคนไทยจากโรคร้ายด้วยวัคซีน

     เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ ได้อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อ.แกลง ที่มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมันให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลและชั้น ป.1 ซึ่งเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อคุ้มครองคนไทยจากโรคร้ายด้วยวัคซีน ปี 2558 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ได้มาบริการให้กับเด็กๆอย่างทั่วถึง(ครูสุภาพ กันทะวงศ์/ข่าว-ภาพ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ
หัวข้อข่าว : ร่วมงานทอดผ้าป่าวัดกลางกร่ำ

     เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2558 โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ นำโดยนายวิรัช สุวรรณโชติ ผอ.โรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู ได้นำก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น ไปร่วมช่วยงานทอดผ้าป่าสามัคคี ของวัดกลางกร่ำ งานนี้ได้มีนักร้องลูกทุ่ง เช่น ทศพล หิมพานต์ และนักร้องอื่นๆ มาร่วมงานและร้องเพลงให้แขกที่มาในงานได้ฟัง ชาวชุมชนได้นำอาหารคาว หวานและผลไม้มาเลี้ยงอย่างมากมาย( ครูสุภาพ กันทะวงศ / ภาพ-ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ
หัวข้อข่าว : เจ้าหน้าที่ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.กร่ำ.มาตรวจสุขภาพนักเรียน

     เมื่อวันที่ 8 และ 12 มิถุนายน 2558 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลกร่ำ ได้มาให้บริการตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจสุขภาพในช่องปากพร้อมทั้งให้ความรู้กับนักเรียน ชั้นอนุบาล ถึง ป.6 เป็นเวลา 2 วัน ทางโรงเรียนขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ ที่ได้มาให้บริการและให้ความรู้กับนักเรียนอย่างดียิ่ง (ครูสุภาพ กันทะวงศ์/ภาพ-ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/316 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒
เลขที่ 99/1 หมู่ 3 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ : 0-3867-1180 , 0-3867-8224 โทรสาร : 0-3867-2516

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36