ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ระยองเขต2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
หัวข้อข่าว : ส่งคุณครูศุภลักษณ์ สังสุทธิ์

     เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 นางอัญชลี สารสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนตะเคียนงาม และคณะครูได้ออกเดินทางไปส่ง คุณครูศุภลักษณ์ สังสุทธิ์ ครู ค.ศ.1 ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนบ้านคำเลาะ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี โดยมี ผู้บริหารคณะครู โรงเรียนบ้านคำเลาะ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ทางผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงามขอบคุณสำหรับทุกสิ่ง และขออวยพรให้คุณครูศุภลักษณ์ สังสุทธิ์ ประสบแต่ ความสุข ความสำเร็จ มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ มา ณ โอกาสนี้ ชม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 เมษายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองกันเกรา
หัวข้อข่าว : สรงน้ำพระประจำโรงเรียน

     เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2558 ท่านผู้อำนวยการศักรินทร์ สายัณห์ ได้นำคณะครู บุคลากรโรงเรียนวัดหนองกันเกรา สรงน้ำพระพุทธลีลาวดีศรีกันเกรา พระพุทธรูปประจำโรงเรียนและพระบูชาอื่นๆในโรงเรียนเพื่อเป็นศิริมงคลกับคณะครู บุคลากรทุกท่าน...สุขสันต์วันสงกรานต์นะครับ (ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.459831280831720.1073741956.184183431729841&type=3) ฉัตรชัย:ภาพ/กรเทพ:ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 เมษายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองกันเกรา
หัวข้อข่าว : ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดหนองกันเกรา

     เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดหนองกันเกรา ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยมี นพ.บัญญัติ เจตนจันทร์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นประธาน และมีสมาชิกศิษย์เก่าเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งถือโอกาศในวันสงกรานต์นี้ ได้สรงน้ำท่านพระครูบวรศีลวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหนองกันเกรา และรดนำ้ดำหัวขอพรผู้สูงอายุ พร้อมทั้งผู้ใหณ่ใจดีอีกมากมาย เนื่องในวันสงกรานต์กันอย่างชื่นอกชื่นใจ ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ (https://www.facebook.com/media/set/?set=a.459824664165715.1073741955.184183431729841&ty......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองกันเกรา
หัวข้อข่าว : ประกาศแจ้งผลการเรียน

     เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 โรงเรียนวัดหนองกันเกราได้ทำการแจ้งประกาศผลสอบกับนักเรียนทุกระดับชั้น พร้อมทั้งแจกเสื้อผ้าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน ทั้งนี้ นายศักรินทร์ สายัณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ประชุมพบปะผู้ปกครองนักเรียน มอบทุนการศึกษา และกล่าวให้โอวาทกับนักเรียนที่กำลังจะจบชั้น ป.6(ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.453657031449145.1073741953.184183431729841&type=1)กรเทพ:ภาพ/จุฑามาส:ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองกันเกรา
หัวข้อข่าว : ส่งครูจีนกลับบ้าน

     เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 นายศักรินทร์ สายัณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกันเกรา ได้มอบเกียรติบัตรให้กับครูสอนภาษาจีน Miss Li Si Jia ที่ทำหน้าที่สอนในโรงเรียน เป็นเวลา 1 ปี และได้กล่าวอวยพรให้ใช้ประสบการณ์ที่ได้จากการสอนในการพัฒนาตนเองเมื่อกลับถึงประเทศจีนต่อไป(ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.453655408115974.1073741952.184183431729841&type=1)กรเทพ:ภาพ/จุฑามาส:ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหิน
หัวข้อข่าว : อบรมการจัดทำการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 นำโดย นายแสวง ศรีทาพักตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหิน และคณะคุณครู ได้เข้าอบรม การจัดทำการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประเมินคุณภาพภายใน ของโรงเรียนบ้านวังหิน ปีงบประมาณ 2557 อบรม ณ ที่ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก (พิทยาภรณ์ สูแพะ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

     โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาสได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ชี้แจงแนวทางนโยบายการดำเนินงานของโรงเรียน จ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี ภาพ/ข่าว : ธุรการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหิน
หัวข้อข่าว : อบรมการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน(BBL)

     เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 นายแสวง ศรีทาพักตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหิน ได้ส่งครูระดับปฐมวัยเข้าอบรมการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ที่โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ซึ่งได้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมที่กระตุ้นการใช้สมองเป็นหลัก (พิทยาภรณ์ สูแพะ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหิน
หัวข้อข่าว : ประกาศผลการเรียนปีการศึกษา 2557

     เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 โรงเรียนเรียนบ้านวังหิน นำโดย ผอ แสวง ศรีทาพักตร์ จัดพิธีมอบรางวัลเรียนดีแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 5 และประชุมผู้ปกครองแจ้งผลสอบปลายภาคเรียนปีการศึกษา 2557 และผลงานของโรงเรียน (ภาพ /ข่าว ครูพทยาภรณ์ สูแพะ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหิน
หัวข้อข่าว : อบรมหลักสูตรแกนกลาง / วัดผลและประเมินผลการศึกษา

     เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 นำโดย ผอ แสวง ศรีทาพักตร์และคณะครูโรงเรียนบ้านวังหินเข้าร่วม อบรมหลักสูตรแกนกลาง / วัดผลและประเมินผลการศึกษา ณ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก (ภาพ /ข่าว ครูพิทยาภรณ์ สูแพะ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหิน
หัวข้อข่าว : การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 นำโดย ผอ แสวง ศรีทาพักตร์และคณะครูโรงเรียนบ้านวังหินเข้าร่วมอบรม PBL การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน ณ. โรงเรียนบ้านชุมแสง (ภาพ /ข่าว ครูพิทยาภรณ์ สูแพะ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ ที่ 28 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชุมแสง
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

     วันเสาร์ ที่ 28 มีนาคม 2558 โรงเรียนบ้านชุมแสง ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ก่อนทำการปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบ้านชุมแสง และในวันนั้นทางโรงเรียนได้จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนให้ผู้ปกครองได้นำไปจัดซื้อจัดหาเครื่องแบบนักเรียน ให้บุตรหลาน เตรียมพร้อมการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 ต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
หัวข้อข่าว : สพป.รย.2 จัดอบรม โครงงานบ้านกาแฟ

     โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม นำโดย ผอ.อัญชลี สารสุวรรณ์ ทีมบริหาร และคณะครู เป็นสถานที่การจัดอบรม ในโครงการพัฒนาบุคลากรสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ สพป.ระยอง เขต 2 ปี 2558 ในกลุ่มการเรียนรู้แบบโครงงาน-บูรณาการ โครงงานบ้านกาแฟ โดยมีคณะวิทยากรจากโรงเรียนบ้านปางตอง จ.แม่ฮ่องสอน มาให้ความรู้ แก่คณะครูในสังกัด สพป.ระยอง เขต 2 โดยแบ่งออกเป็น 5 รุ่น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 27 มีนาคม 2558 ณ อาคารเขื่องวงศ์เดช โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ชมภาพทั้งหมดที่นี่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.960408007......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านหนองแวง จ.นครพนม มาศึกษาดูงาน

     โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม นำโดย ผอ.อัญชลี สารสุวรรณ์ และคณะครู ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนบ้านหนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงาน กระบวนการบริหารงานหลัก 4 ด้าน อันได้แก่ บริหารทั่วไป บริหารบุคคล ด้านวิชาการ ด้านการเงินพัสดุ ตลอดจนกระบวนการจัดเรียนการสอน และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง ชมภาพทั้งหมดที่นี่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.960404710656487.1073742180.1507365382899......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหิน
หัวข้อข่าว : พิธีรมอบใบประกาศนียบัตร D.A.R.E

     เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 พันตำรวจเอกจตุวัฒน์ กิ่งบัวหลวง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร อำเภอแกลง จังหวัดระยองมาเป็นประธานในการมอบใบประกาศนียบัตร D.A.R.Eแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ภาพ/ข่าว ครูพิทยาภรณ์ สูแพะ)......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/309 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒
เลขที่ 99/1 หมู่ 3 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ : 0-3867-1180 , 0-3867-8224 โทรสาร : 0-3867-2516

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36