ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ระยองเขต2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 6 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสุขไพรวัน
หัวข้อข่าว : เครื่องแบบใหม่ของนักเรียนหญิงระดับประถมศึกษา

     เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 นายณรงค์ วิริยะกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขไพรวัน ได้เป็นประธานในการมอบโบว์ผูกคอเสื้อให้แก่นักเรียนหญิงระดับประถมศึกษา โดยมีตัวแทนคณะครูทำการมอบด้วย /ประนอม เจริญชนม์ ภาพ-ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสุขไพรวัน
หัวข้อข่าว : ประชุมครูเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET)

     เมื่อวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557 นายณรงค์ วิริยะกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขไพรวัน ได้จัดให้มีการประชุมครูโดยแบ่งตามสาระการรู้ร่วมกันวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ที่ควรเร่งพัฒนา 3 ปีย้อนหลัง ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้กำหนดไว้ /ประนอม เจริญชนม์ ภาพ-ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสุขไพรวัน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2557

     เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 นายณรงค์ วิริยะกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขไพร พร้อมด้วยนักเรียนสภานักเรียน เข้ารับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี 2557 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพฯ วิทยาเขตรังสิต/ ประนอม เจริญชนม์ -ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสุขไพรวัน
หัวข้อข่าว : ถอดประสบการณ์การสอนกลุ่มสาระฯสังคมฯ สู่ความเป็นเลิศ O-NET

     เมื่อวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557 นายโอภาส ชูช่วย รอง ผอ.สพป.รย.2 เป็นประธานในการถอดประสบการณ์ของคณะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เครือข่ายการศึกษาภาคบังคับ โดยมีนายณรงค์ วิริยะกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขไพรวัน และประธานเครือข่ายการศึกษาภาคบังคับ นางอัญชลี สารสุวรรณ์ ประธานเครือข่ายการศึกษากรมหลวงชุมพร และนางสาวณภัทรศนัญท์ เจนการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขไพรวัน ให้การต้อนรับ โดยคณะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโรงเรียนต่างๆ ได้ร่วมแลก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสุขไพรวัน
หัวข้อข่าว : จัดสอนพิเศษวันเสาร์พิชิต NT,O-NET

     เมื่อวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557 คณะครูโรงเรียนวัดสุขไพรวันได้จัดสอนพิเศษให้กับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจ และมีความมุ่งมั่นในการเรียนอย่างเต็มที่ /ประนอม เจริญชนม์ ภาพ-ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสุขไพรวัน
หัวข้อข่าว : ประชุมนักเรียนเตรียมความพร้อมรับการทดสอบระดับชาติ (O-NET)

     เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน2557 นายณรงค์ วิริยะกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขไพรวันได้ประชุมชี้แจง กระตุ้นให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ตระหนักและเห็นความสำคัญของการทดสอบการศึกษา(O-NET) และให้มีมุ่งมั่น ตั้งใจในการเรียน ซึ่งจะมีการจัดการเรียนการสอนทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-15.30 น. โดยเริ่มในวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557 – วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 และนอกจากนี้จะต้องเรียนเสริมในภาคเช้าในวันเรียนปกติตั้งแต่เวลา 07.30น.-08.30 น./ ประนอม เจริญชนม์ ภาพ-ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสุขไพรวัน
หัวข้อข่าว : ก้าวสู่ยุคทีวีดิจิทัล

     ช่วงระหว่างวันที่ 1- 15 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่าน นายณรงค์ วิริยะกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขไพรวัน ได้จัดจ้างช่างเปลี่ยนทีวีในการใช้จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนทุกห้องตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นทีวี ระบบดิจิทัล /ประนอม เจริญชนม์ ภาพ-ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น
หัวข้อข่าว : พัฒนา O-net

     19 พ.ย. 2557 เครือข่ายโรงเรียนขยายโอกาส ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้รองรับการทดสอบ O-net ในปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหูกวาง โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบึงตะกาด
หัวข้อข่าว : Learning outside school at Dreamworld.

     On the 14 november 2014,the students and teachers in Banbuengtagad School went to Dreamworld and they were very exciting with many playing machines.Such as Super Splash,Hurricane,Tornado, Grand canyon,and Snow town.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบึงตะกาด
หัวข้อข่าว : Learning outside School At Khaokheow Open Zoo.

     On the 13 November 2014,The students and teachers in Banbuengtagad School went to Khaokeow Open Zoo to learning outside school about animal living,animal feeding.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินหย่อง
หัวข้อข่าว : เนินหย่องรักษ์ฟัน

     วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนบ้านเนินหย่องได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ในการตรวจฟันให้กับนักเรียนในโรงเรียน และให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาฟัน และช่องปากให้สะอาด (อรุณี ศิริสุขไพบูลย์:ข่าว/ภาพ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
หัวข้อข่าว : ขอเชิญชม บันทึกการแสดง วงดนตรีนักเรียน ลูกทุ่งตะเคียนงาม

     ขอเชิญชม บันทึกการแสดง วงดนตรีนักเรียน ลูกทุ่งตะเคียนงาม โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม นำโดย ผอ.อัญชลี สารสุวรรณ์ ครูวรากร จันทร์ศรี และคณะครู นักเรียน เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณ เวที 1 ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง รับชมได้ที่ http://www.takien.ac.th/v2/index.php?name=news&file=readnews&id=399......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
หัวข้อข่าว : รับมอบทุนการศึกษา การแข่งขันจักรยานทางไกล ระยอง-จันทบุรี

     ผอ.อัญชลี สารสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม เป็นตัวแทนรับมอบ ทุนการศึกษาจาก หม่อมหลวงกัลยากร เกษมศรี ประธานจัด การแข่งขันจักรยานทางไกล บนเส้นทางถนนเฉลิมบูรพาชลทิศ จังหวัดระยอง - จันทบุรี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณ ถ.เพกลางกร่ำ ต.ซากพง อ.แกลง จ.ระยอง ชมภาพทั้งหมดที่นี่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.874198165943809.1073742108.150736538289979&type=3&uploaded=4......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น
หัวข้อข่าว : ไหว้ครู ครอบครูดนตรีไทย

     ชุมนุมดนตรี-นาฏศิลป์ โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น ได้นำสมาชิกไปประกอบพิธีไหว้ครู ครอบครูดนตรีไทย ณ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2557 เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับนักดนตรีของโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ ณ ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย

     เมื่อวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2557 ลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และครูผู้ควบคุม โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ ไปเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 ตำบลเกาะจันทน์ จังหวัดชลบุรี เพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่กำหนดให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือและเนตรนารี เป็นการเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีแก่เยาวชนไทย......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/291 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒
เลขที่ 99/1 หมู่ 3 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ : 0-3867-1180 , 0-3867-8224 โทรสาร : 0-3867-2516

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36