ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ระยองเขต2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 6 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองกันเกรา
หัวข้อข่าว : เปิดโลกกว้างสร้างรอยยิ้ม

     เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 โรงเรียนวัดหนองกันเกรา ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 5 ชมภาพยนตร์เรื่อง นมัสเต จ๊ะเอ๋ บ้ายบาย ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินิเพลค โลตัส อ.แกลง : นายกรเทพ จันทนะผะลิน นางสาวจุฑามาส ไชยโย ภาพ /ข่าว ชมภาพข่าวhttps://www.facebook.com/media/set/?set=a.371637369651112.1073741897.184183431729841&type=1......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองกันเกรา
หัวข้อข่าว : กีฬาเป็นยาวิเศษ “ อริยมงคลเกมส์ 57”

     วันที่ 6-8 ตุลาคม 2557 โรงเรียนวัดหนองกันเกรานำโดย นายศักรินทร์ สายัณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกันเกรา คณะครู บุคลากรทางการศึกษานำนักเรียนโรงเรียนวัดหนองกันเกรา ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของนักเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาอริยมงคล เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ : นายกรเทพ จันทนะผะลิน นางสาวจุฑามาส ไชยโย ภาพ /ข่าว ชมภาพข่าวhttps://www.facebook.com/media/set/?set=a.371681149646734.1073741899.184183431729841&type=1......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองกันเกรา
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล

     เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2557 โรงเรียนวัดหนองกันเกรานำโดย นายศักรินทร์ สายัณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกันเกรา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดหนองกันเกรา ได้นัดหมายผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวนโยบาย แนาวทางปฏิบัติ และร่วมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ณ ศูนย์ประชุมศรีกันเกรา โรงเรียนวัดหนองกันเกรา : นายกรเทพ จันทนะผะลิน นางสาวจุฑามาส ไชยโย ภาพ /ข่าว ชมภาพข่าวhttps://www.facebook.com/media/set/?set=a.367509186730597.1073741896.184183431729841&typ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองกันเกรา
หัวข้อข่าว : แสดงวงดนตรีลูกทุ่งในงานOTOPปทุมธานีสู่สีสันตะวันออก

     เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557โรงเรียนวัดหนองกันเกรานำโดย นายศักรินทร์ สายัณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกันเกรา และคณะครูนำนักเรียนคณะวงดนตรีลูกทุ่งศรีกันเกราไปแสดงความสามารถ ทั้งร้อง เล่น เต้น รำ ในงาน OTOPปทุมธานี สู่สีสันตะวันออก ณ บริเวณลานจอดรถหน้าห้างสรรพสินค้าโลตัส (แห่งใหม่) สาขาแกลง มีผู้คนมาชมการแสดงมากมายต่างชมเชยถึงความสามารถของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองกันเกรากันเป็นอย่างมาก : นายกรเทพ จันทนะผะลิน นางสาวจุฑามาส ไชยโย ภาพ /ข่าว ชมภาพข่าว https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองกันเกรา
หัวข้อข่าว : การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

     เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2557 โรงเรียนวัดหนองกันเกราโดย นายศักรินทร์ สายัณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกันเกรา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดหนองกันเกรา ได้นัดหมายผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวนโยบาย แนาวทางปฏิบัติ และร่วมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ณ ศูนย์ประชุมศรีกันเกรา โรงเรียนวัดหนองกันเกรา : นายกรเทพ จันทนะผะลิน นางสาวจุฑามาส ไชยโย ภาพ /ข่าว ชมภาพข่าวhttps://www.facebook.com/media/set/?set=a.367501303398052.1073741894.18418343172......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองกันเกรา
หัวข้อข่าว : ประชาธิปไตยในโรงเรียน

     วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 โรงเรียนวัดหนองกันเกราจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยจัดให้มีการเลือกตั้งอย่างเป็นระบบ มีการเลือตั้งประธานสภานักเรียนและสมาชิกคณะกรรมการสภานักเรียน นอกจากนี้ยังได้มีการสรรหาคณะกรรมการเพิ่มเติมโดยได้รับการแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ามาเป็นสมาชิกสภานักเรียน ร่วมกันสรรสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับโรงเรียนต่อไป : นายกรเทพ จันทนะผะลิน นางสาวจุฑามาส ไชยโย ภาพ /ข่าว ชมภาพข่าวhttps://www.facebook.com/media/set/?set=a.367496533398529.1073741893.18......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหิน
หัวข้อข่าว : ตักบาตรเทโวฯ ประจำปี 2557

     เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 โรงเรียนบ้านวังหินนำโดย ผอ.แสวง ศรีทาพักตร์ และคณะครู และนักเรียน ร่วมกับชุมชนบ้านวังหิน จัดงานทำบุญประเพณี ตักบาตรเทโวฯ ประจำปี 2557 โดยมีผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนร่วมกิจกรรมประเพณีดังกล่าวจำนวนมาก (ภาพ /ข่าว ครูพิทยาภรณ์ สูแพะ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหิน
หัวข้อข่าว : กีฬาอริยมงคล 57

     วันที่ 6-8 ตุลาคม 2557 โรงเรียนบ้านวังหิน นำโดยนายแสวง ศรีทาพักต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูได้นำนักเรียนกีฬาของโรงเรียนเข้าแข่งขันกีฬาเครือข่ายอริยมงคล 57 ณ โรงเรียนวัดหนองกันเกรา (ภาพ/ข่าว ครูพิทยาภรณ์ สูแพะ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชำฆ้อ
หัวข้อข่าว : “กฐินสัมฤทธิ์ เด็กดีวีสตาร์ ชำฆ้อ”

     วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2557 นายวิสูตร อุดมพฤกษชาติ พร้อมด้วยคณะครูนักเรียน ผู้ปกครองและชมรมเด็กดีวีสตาร์ จัดตั้งกองกฐินสัมฤทธิ์ เด็กดีวีสตาร์ และนำไปร่วมทอดกฐินประจำปีของวัดชำฆ้อ เป็นการฝึกฝนให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒธรรมประเพณีและวิถีพุทธตั้งแต่เยาว์วัย ด้วยการทำบุญตามประเพณีบุญกฐินประจำปี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชำฆ้อ
หัวข้อข่าว : “ชำฆ้อเกมส์ 57”

     วันเสาร์ที่11 ตุลาคม 2557 นายวิสูตร อุดมพฤกษชาติ พร้อมด้วยคณะครู ได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน กีฬาภายใน “ชำฆ้อเกมส์ 57” เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการแข่งขันกีฬา เล่นกีฬาอย่างสร้างสรรค์ มีน้ำใจนักกีฬา ห่างไกลยาเสพติด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
หัวข้อข่าว : ตักบาตรเทโว 2557

     โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม นำโดย ผอ.อัญชลี สารสุวรรณ์ มอบหมายทีมบริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมกับชุมชนปากน้ำประแส จัดพิธีทำบุญตักบาตรเทโวฯ ประจำปี 2557 โดยได้รับเกียรติจาก นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส เป็นประธานในพิธี และมี นายสาธิต เทพพิทักษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของชาติ และยังเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจภายในชุมชน พร้อมกันนี้ได้นิมนต์พระภิกษุ จาก 9 วัด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น
หัวข้อข่าว : ร่วมบุญวันออกพรรษา

     ในช่วงเทศกาลออกพรรษา ทางโรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น ได้นำแตรวงและเหล่านางฟ้าของโรงเรียน ไปร่วมในขบวนตักบาตรเทโวที่วัดสามแยกน้ำเป็น สร้างความชื่นชมในหมู่พุทธศาสนิกชน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
หัวข้อข่าว : พิธีปิด โครงการ D.A.R.E 2557

     พิธีปิด โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ในประเทศไทย) ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยความร่วมมือระหว่าง เทศบาลตำบลปากน้ำประแส สถานีตำรวจภูธรปากน้ำประแสร์ และโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 ณ อาคารเขื่องวงศ์เดช โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ชมภาพทั้งหมดที่นี่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.851923951504564.1073742100.150736538289979&type=3......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
หัวข้อข่าว : ศึกษาดูงาน จ.เพชรบูรณ์-เลย

     เมื่อวันที่ 2-5 ตุลาคม 2557 นางอัญชลี สารสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม นำคณะครู เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ในด้านต่างๆ เช่น ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านงานวิชาการ ด้านการบริหารการจัดการ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน การบริหารบุคลากร และด้านความดีเด่นของสถานศึกษา และการดำเนินงาน ตามแนวทางของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทางโรงเรียนจะนำองค์ความรู้ที่ได้มาปรับใช้ให้เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียนต่อไป พร้อมกันนี้ยังได้แวะเยี่ยมชมสถานที่สำคัญๆ เช่น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
หัวข้อข่าว : พิธีเปิดค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

     นายกิจจา จันทร์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินเขาดิน นางเสาวภา มั่นประสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวัดเนินเขาดินจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1 / 2557 ระหว่างวันที่ 7 - 9 ตุลาคม 2557 โดยได้รับเกียรติจาก นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดเนินเขาดิน โดยมีผู้เข้าฝึกอบรมเป็นนักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 จำนวน 128 คน (มนต์ผกา ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/288 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒
เลขที่ 99/1 หมู่ 3 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ : 0-3867-1180 , 0-3867-8224 โทรสาร : 0-3867-2516

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36