ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ระยองเขต2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 5 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยยาง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่

     วันที่ 8 สิงหาคม 2556 คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ร่วมกับชุมชนและผู้ปกครอง จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านห้วยยาง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ร่วมกันทำบุญตักบาตร ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ มอบดอกมะลิกราบแม่เพื่อประสานสัมพันธ์แม่กับลูก พร้อมมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน ๆ ทุกคนซาบซึ้งและเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันมากขึ้น และมีการร่วมกิจกรรมทำดีถวายแม่ (นางสาวศศิธร พรหมณี ข่าว:ภาพ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดพังราด
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดพังราด จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ

     เมื่อวันที่ 4 - 9 สิงหาคม 2557 โรงเรียนวัดพังราด นำนักเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน 40 คน จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ซึ่งได้จัดใหนักเรียนได้เข้าฐานต่าง ๆ โดยมีนักเรียนผู้นำเป็นผู้ช่วยครูในการจัดกิจกรรมฐาน อาทิ ฐาน Animal, Color, Food and Drink, Fruit, 4 skills, My Family นักเรียนได้รับทั้งความรู้ความสนุกสนาน อีกทั้งมีการแจกรางวัลต่าง ๆ มากมาย (ทิพวรรณ นักธรรม/ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดพังราด
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดพังราดจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2557

     เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 โรงเรียนวัดพังราดจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2557 ณ หอประชุมโรงเรีงเรียนวัดพังราด ช่วงเช้ามีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง จากนั้นมีการลงนามถวายพระพร ต่อด้วยการแสดงของนักเรียนระดับชั้นต่าง ๆ และมีการมอบดอกมะลิให้กับแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติ กลางวันรับประทานอาหารร่วมกันระหว่าง คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน (ทิพวรรณ นักธรรม/ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่ของนักเรียนอนุบาล 8 ส.ค.57

     เมื่อวันที 8 สิงหาคม 2557 ท่านผอ.อิสรีย์ ปานงาม เป็นประธานการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ของระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลทุกระดับชั้น การมอบการ์ดให้กับแม่ เป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของลูกที่มีต่อแม่ ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาลเป็นอย่างดี ซาบซึ้งทั้งคุณแม่และลูกค่ะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 8 ส.ค.57

     เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก นำโดย ท่านผอ.อิสรีย์ ปานงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยได้นิมนต์พระครูสิริภาวนานุโยค เจ้าอาวาสวัดพลงช้างเผือก และพระลูกวัดพลงช้างเผือก จำนวน 18 รูปมาเดินรับบาตรในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำกิจกรรร่วมกับแม่ และผู้ปกครอง ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง ขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่านมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
หัวข้อข่าว : ท่านพระครูศิริภาวนานุโยค มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก

     เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ท่านผอ.อิสรีย์ ปานงาม พร้อมด้วยคณะครูนำนักเรียนโรงเรียนวัดพลงช้างเผือกเข้ารับทุนการศึกษาจากท่านพระครูศิริภาวนานุโยค เจ้าอาวาสวัดพลงช้างเผือก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุนนาค
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

     วันที่ 12 สิงหาคม 2556 นางลัดดาวรรณ จินดารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุนนาค คณะครู นักเรียน ร่วมกับชุมชนและผู้ปกครอง จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ วัดบุนนาค เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ร่วมกันทำบุญตักบาตร ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ มอบพวงมาลัยกราบแม่เพื่อประสานสัมพันธ์แม่กับลูก มอบทุนการศึกษานักเรียนทุกคน ทุกคนซาบซึ้งและเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันมากขึ้น และมีการร่วมกิจกรรมทำดีถวายแม่ ด้วยการปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างความร่มรื่นในกับสถานที......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ
หัวข้อข่าว : รับทุนการศึกษาจากวัดบ่อทอง

     เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2557 โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ โดยนายวิรัช สุวรรณโชติ ผอ.โรงเรียน ได้นำนักเรียนไปรับทุนการศึกษาจาก พระปลัดชำนาญ ปภัสโร ณ วัดบ่อทอง ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำนวน 6 คน ทุนละ 1,500 บาท ( นายเจษฎ์ เมตตา- ภาพ/ครูสุภาพ กันทะวงศ์ -ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองกะพ้อ
หัวข้อข่าว : งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557

     ด้วยโรงเรียนวัดหนองกะพ้อได้จัดให้มีงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดหนองกะพ้อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความสำคัญกับแม่ของแผ่นดินในการถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งทรงมีพระชนมายุ 82 ชันษา ตลอดทั้งให้นักเรียนรำลึกถึงพระคุณของแม่และแสดงความกตัญญูกตเวทีแก่ผู้ให้กำเนิด : ศิรดา สาลีติด / ภาพ ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
หัวข้อข่าว : โครงการประชาอาสาปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชินีฯ 57

     ผอ.อัญชลี สารสุวรรณ์ นำคณะครู นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมจำนวน 300 คน เข้าร่วมกิจกรรมใน โครงการประชาอาสาปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา โดยมี พลเอกวุฒินันท์ ลีลายุทธ ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานในพิธี และ นายธานี สามารถกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ โดยมีการออกร้าน นิทรรศการ จำหน่ายสินค้า OTOP และกิจกรรม/ดนตรี "คืนความสุขให้ประชาชน" จากนั้นร่วมกันปล่อยพันธ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา 57

     โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม นำโดย นางอัญชลี สารสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากร ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ขึ้นเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และเพื่อสานสายใยรักระหว่างแม่(ผู้ปกครอง)และนักเรียน โดยมีกิจกรรม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีถวายพระพร แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ กิจกรรมการแสดง การร้องเพลงวันแม่ ของนักเรียน การกราบแม่ การมอบดอกมะลิ มอบการ์ดอวยพร โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชำฆ้อ
หัวข้อข่าว : “12 สิงหา มหาราชินี “วันแม่แห่งชาติ”

     วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2557 วันแม่แห่งชาติ โดยจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 82 พรรษา โดยมีนายวิสูตร อุดมพฤกษชาติ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมงานประมาณ 400 คน โดยมีนายสมปอง เศรษฐสักโก เป็นประธานในพิธี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเขาสำรอง
หัวข้อข่าว : การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เครือข่ายกรมหลวงชุมพร

     เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น.คณะผู้อำนวยการเครือข่ายกรมหลวงชุมพร ได้มาทำการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ทดสอบนักเรียนโรงเรียนวัดเขาสำรองในด้านการอ่าน เขียน โดยมีคณะครูโรงเรียนวัดเขาสำรองให้การต้อนรับเป็นอย่างดี (วิภาดา ยศสงคราม ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
หัวข้อข่าว : ตักบาตรวันแม่

     เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ได้จัดกิจกรรมวันแม่ ได้นิมนต์พระจำนวน 42 รูป มาตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ผู้ปกครอง ครู นักเรียน ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี (เนื่องจากวันที่ 8 สิงหาคม 2557 มีนักเรียนและครูส่วนหนึ่งต้องไปร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
หัวข้อข่าว : โครงการ พม.ร่วมสร้างพลังรักประเทศไทย

     ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 48 จังหวัดระยอง ร่วมกับ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำประแสร์ และ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดโครงการ พม.ร่วมสร้างพลังรักประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ปิ่นเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ บุคคลสำคัญ อาทิ นายธงชัย มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปากน้ำประแส นา......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/278 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒
เลขที่ 99/1 หมู่ 3 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ : 0-3867-1180 , 0-3867-8224 โทรสาร : 0-3867-2516

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36