ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ระยองเขต2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย
หัวข้อข่าว : ท่องเทียวทั่วไทยไม่ไปไม่รู้

     เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำกร่อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ได้เดินทางไปทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ เรือรบประแสร์ และ อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม(นางสาววิภารัตน์ วรรณวงษ์ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดถนนกะเพรา ต้อนรับโรงเรียนบ้านหลักเขต สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 มาศึกษาดูงาน

     เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 โรงเรียนวัดถนนกะเพรา นำโดย นางสาวปวีณา พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน นายบุญเลิศ เมตตา ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ได้ร่วมให้การต้อนรับคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา จากโรงเรียนบ้านหลักเขต สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ที่เข้าศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดถนนกะเพรา นอกจากนั้นยังเยี่ยมชมชั้นเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดถนนกะเพรา ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าฯ จัดกิจกรรม Big cleaning Day

     วันที่ 19 ธันวาคม 2557 โรงเรียนวัดถนนกะเพรา นำโดย นายบุญเลิศ เมตตา ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวปวีณา พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถนนกะเพรา ครู นักเรียน และศิษย์เก่าโรงเรียนวัดถนนกะเพรา ร่วมกันทำความสะอาดรั้วโรงเรียน และบริเวณโรงเรียน นอกจากจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ยังเป็นรากฐานที่สำคัญที่จะทำให้โรงเรียนเข้มแข็ง รวมทั้งได้สร้างความมั่นใจ และความเชื่อมั่น ในการจัดการศึกษาให้กับผู้ปกครองอีกด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดถนนกะเพรา เยี่ยมชั้นเรียนและนิเทศการการสอน

     เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 โรงเรียนวัดถนนกะเพรา นำโดย นางสาวปวีณา พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถนนกะเพรา ได้นำ Mrs.Maria Hansson และ Mr.Johan Hansson ครูจากประเทศสวีเดน เข้าเยี่ยมชั้นเรียนและนิเทศการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 ที่ครูทั้ง 2 ท่าน ได้เข้ามาเยี่ยมพวกเรา โดย Mr.Johan Hansson ได้เขียนชื่นชมพวกเราไว้ใน Facebook : Johan Hansson. "A visit to Wat Thanonkaprao school, with a very warm welcome from the Principal Paweena Wee ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น
หัวข้อข่าว : จังหวัดเคลื่อนที่ ที่ อบต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา

     17 ธันวาคม 2557 ทางจังหวัดระยองร่วมกับ อบจ.ระยอง นำหน่วยงานต่าง ๆ มาพบปะ และให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ประชาชนในเขตอำเภอเขาชะเมา ในงานครั้งนี้ โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น ได้รับทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 10 ทุน พร้อมรถจักรยาน 2 คัน ดีจังเลย.........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเขาน้อย
หัวข้อข่าว : ขอเชิญร่วมทำบุญเปิดอาคารเรียน และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

     ด้วย นางอุไร บัวหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาน้อย คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ชุมชน และผู้ใจบุญ กำหนดการทำบุญเปิดอาคารเรียน และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อสร้างห้องสมุด ห้องพยาบาล และรั้วโรงเรียน ในวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2557 ณ. โรงเรียนวัดเขาน้อย จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญในวันเวลาดังกล่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสมอโพรง
หัวข้อข่าว : ปลูกป่า ทำดีเพื่อพ่อหลวง

     เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 เนื่องใน โอกาส วันพ่อแห่งชาติ และวันต้นไม้แห่งชาติ โรงเรียนวัดสมอโพรง นำโดย ผอ.ภัทรภร อุทรักษ์ ได้นำนักเรียนร่วมกับผู้ปกครอง ปลูกป่าเพื่อเทิดพระเกียรติ เพื่อแสดงความจงรักภักดี ความสามัคคี และทำความดีเพื่อในหลวง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย
หัวข้อข่าว : 5 ธันวาคม 2557

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557 และนำนักเรียนบำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะสองข้างทางระหว่างหมู่บ้านเขาพัง, หมู่บ้านน้ำกร่อย และในวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 20.00 น. โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย ร่วมกับอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โดยร่วมส่งการแสดงชื่อชุดการแสดง ผู้ปิดทองหลังพระ ซึ่งการร่วมแสดงดังกล่าวผ่านพ้นไปได้ด้วยดี (นางสาววิภารัตน์ วรรณวง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านมะเดื่อ
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านมะเดื่อ

     นายสันชัย มุกดาสนิท ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านมะเดื่อ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านมะเดื่อ ครั้งที่ 4/2557 15 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านมะเดื่อ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น
หัวข้อข่าว : ค่าบลูกเสือ-เนตรนารี

     เมื่อวันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2557 ลูกเสือ และเนตรนารี ชั้น ป.6 ของโรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น ได้เข้าร่วมกิจกรรม "เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี) กับเครือข่ายการศึกษาเขาชะเมา ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว สวนนงนุช อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น
หัวข้อข่าว : ป้ายโรงเรียนใหม่

     เนื่องในโอกาส วันมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ทางโรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น จึงได้จัดสร้างป้ายโรงเรียนขึ้นมาใหม่ ทดแทนป้ายเดิมซึ่งมีอายุกว่า 42 ปี (ย้ายป้ายเดิมไปไว้ที่ทางเข้าด้านตะวันตก เพื่อเป็นการอนุรักษ์ผลงานของผู้ก่อสร้างเดิม) สวย ดูสง่างาม ไม่เหมือนใคร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น
หัวข้อข่าว : ห้าธันวามหาราช

     เมื่อ 5 ธันวาคม 2557 คณะครูโรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ที่ว่าการอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดถนนกะเพรา รับมอบอาคารพิริยบรรณาลัย จากบริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย)

     เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 โรงเรียนวัดถนนกะเพรา นำโดย นางสาวปวีณา พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน นายบุญเลิศ เมตตา ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารเทศบาลตำบลเนินฆ้อ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ได้รับเกียรติจาก ท่านรองประจิม มงคลสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ศน.นงค์นุช อุทัยศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ระยอง 2 และศน.สวลี ชนะปาลพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ระยอง 2 เข้าร่วมพิธี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดถนนกะเพรา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวามหาราช

     เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 โรงเรียนวัดถนนกะเพรา นำโดยนางสาวปวีณา พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถนนกะเพรา คุณบุญเลิศ เมตตา ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสถานศึกษา ท่านนายกมนตรีเทศบาลตำบลเนินฆ้อ คณะครู ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น นักเรียน และผู้ปกครอง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนวัดถนนกะเพรา กิจกรรมที่จัดในวันนี้ ได้แก่ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายโดยเสด็จตามพระราชกุศล ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย
หัวข้อข่าว : มอบผ้าห่มกันหนาว

     เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 15.00 น. คณะอิ่มบุญ และแก๊งลั้ลลา ได้เดินทางมามอบผ้าห่มกันหนาว เสื้อ และเลี้ยงขนมหวานแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำกร่อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ณ บริเวณโรงอาหาร ทางโรงเรียนได้ให้การต้อนรับคณะดังกล่าวเป็นอย่างดี(นางสาววิภารัตน์ วรรณวงษ์ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/296 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒
เลขที่ 99/1 หมู่ 3 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ : 0-3867-1180 , 0-3867-8224 โทรสาร : 0-3867-2516

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36