ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ระยองเขต2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 39 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองกันเกรา
หัวข้อข่าว : อีกแล้วครับท่าน.......หุ่นยนต์บังคับมือ WNKRobot สร้างชื่อให้ สพป.ระยอง 2 อีกแล้วครับท่าน

     โรงเรียนวัดหนองกันเกราได้นำนักเรียนจำนวน 3 คน ได้แก่ ด.ช.พิพิธธน อรุณ(ก๊อต) ด.ช.ธีรภัทร แนบเนียน(เบียร์) และด.ช. ธนพงษ์ อรุณ(บอล)ซึ่งทั้ง 3 คน ได้ผ่านการคัดเลือกในระดับต่างๆ จนกระทั่งได้เป็นตัวแทนของสพป.ระยอง เขต 2 ไปเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือระดับชาติ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์การค้า เซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี ผลการแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทองแดง อันดับที่ 9 จากทั่วประเทศ.. งานนี้ผอ.ศํกรินทร์ สายัณห์ ไปเชียร์และให้กำลังใจถึงข้างสนามเลยนะ..จะบอกให้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองกันเกรา
หัวข้อข่าว : ๗๕ ปีคืนสู่เหย้า จากตะเกรา สู่กันเกรา

     เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนวัดหนองกันเกรา นำโดยนายศักรินทร์ สายัณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายแพทย์ บัญญัติ เจตนจันทร์ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดหนองกันเกรา พร้อมด้วยคณะศิษย์เก่า ครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนวัดหนองกันเกรา ร่วมกันจัดงาน "๗๕ ปีคืนสู่เหย้า จากตะเกรา สู่กันเกรา" เพื่อเปิดโอกาศให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์และเพื่อความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งภายในงานมีศิษย์เก่ามาร่วมงานเป็จำนวนมาก สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองกันเกรา
หัวข้อข่าว : ตรวจสุขภาพฟัน

     โรงเรียนวัดหนองกันเกรา ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ทันตกรรมโรงพยาบาลแกลง ในการตรวจสุขภาพฟันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ตามโครงการรักษ์สุขภาพ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 โดยโรงเรียนจะนำข้อมูลและผลของการตรวจสุขภาพมาดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ พร้อมขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองกันเกรา
หัวข้อข่าว : สอบ Pre O-Net และ NT

     เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 โรงเรียนวัดหนองกันเกรา นำโดยนายศักรินทร์ สายัณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้คณะครู ทำการประเมินความรู้ก่อนสอบ O-Net และ NT(สอบ Pre O-Net และ NT)ตามนโยบายของสพป.ระยอง เขต 2 โดยมี ศึกษานิเทศก์ ได้เข้ามาเยี่ยมชม เป็นกำลังใจและให้คำแนะนำ ข้อสังเกต เพื่อนักเรียนนำไปใช้ในการสอบต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ ที่ 31 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชุมแสง
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองนักเรียน่ก่อนปิดภาคเรียนและรับเงินตามโครงการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)

     วันจันทร์ ที่ 31 มีนาคม 2557 เวลา 08.30น. โรงเรียนบ้านชุมแสง ได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน่ก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 พร้อมทั้งจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) และนักเรียนทุกคน ทุกชั้นเรียนรับเอกสารแจ้งผลการเรียนประจำปีการศึกษา 2556 บรรยากาศเต็มไปด้วยความเรียบร้อย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ 24 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชุมแสง
หัวข้อข่าว : ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556

     โรงเรียนบ้านชุมแสง ได้จัดกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศ นักเรียนผู้ที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขล้น โดยมีศิษย์เก่า จากโรงเรียนบ้านชุมแสง มาเล่นดนตรีให้ฟังเป็นการสร้างบรรยากาศให้ครื้นเครง สนุกสนานยิ่งขึ้น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น
หัวข้อข่าว : เตรียมจัดงาน

     คณะครูโรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น ได้ดำเนินการจัด ตบแต่งสถานที่บริเวณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า เพื่อเตรียมที่จะประกอบพิธีเปิด อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 27 มี.ค. 2557......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น
หัวข้อข่าว : แจก ปพ.1

     เมื่อ 25 มี.ค. 2556 ทางโรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง โดย.ผอโรงเรียน นายสุรพล รอดระหงส์ เป็นประธานแจกหลักฐานการจบการศึกษา ปพ.1 ให้กับนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาตอนต้น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น
หัวข้อข่าว : ปัจฉิมนิเทศ 2556

     เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2557 โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น จัดประชุมผู้ปกครอง ส่งท้ายปีการศึกษา โดย ผอ.สรพล รอดระหงษ์ ได้สรุปผลการดำเนินกิจกรรมในรอบปีการศึกษา 2556 โครงการที่จะพัฒนาต่อเนื่องและโครงการเรียนดีเรียนฟรี 15 ปี อยางมีคุณภาพ ให้ผู้ปกครองได้ทราบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้ำใส
หัวข้อข่าว : ปัจฉิมนิเทศ'56 และ พิธีมอบใบประกาศบัณฑิตน้อย

     วันอังคารที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนบ้านน้ำใส นำโดยผอ.เชาวลิต จินดารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ได้รับเกียรติจาก นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 มาเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ โดยมีพิธีมอบใบประกาศแก่บัณฑิตน้อย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
หัวข้อข่าว : ปิดกล่องชอล์คเครือข่ายอริยมงคล

     โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม นำโดย นายยรรยง แก่นสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมกับคณะครูเครือข่ายอริยมงคล จัดกิจกรรมปิดกล่องชอล์คเครือข่ายอริยมงคล เพื่อให้คณะครูในเครือข่ายอริยมงคล ทำความรู้จักกัน และเกิดความสามัคคี ในเครือข่าย โดยมีกิจกรรม กีฬาครูเครือข่ายอริยมงคล ในวันที่ 24 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม / ภาพ ครูสุเมธ เสน่ห์ – ข่าว ครูทัศนี โยธาวงค์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
หัวข้อข่าว : กีฬาสัมพันธ์สารนารถเกมส์ ครั้งที่ 2

     โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม นำโดย นายยรรยง แก่นสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน ดำเนินการจัดกิจกรรม “กีฬาสัมพันธ์สารนารถเกมส์ ครั้งที่ 2” โดยมีคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายและอาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมแข่งกีฬาคว้าเงินรางวัล จำนวนเงิน 30,000 บาท รายได้เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม / ภาพ ครูสุเมธ เสน่ห์ – ข่าว ครูทัศนี โยธาวงค์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
หัวข้อข่าว : ปัจฉิมนิเทศวันดอกบัวบาน

     โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม นำโดย นายยรรยง แก่นสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมกับคณะครูโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศวันดอกบัวบาน เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของครู และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน เรียนดี,สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน และ มีจิตอาสา ในวันที่ 21 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม / ภาพ ครูสุเมธ เสน่ห์ – ข่าว ครูทัศนี โยธาวงค์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
หัวข้อข่าว : ปฐมนิเทศผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ

     โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม นำโดย นายยรรยง แก่นสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองห้องเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบถึงนโยบาย และกิจกรรมห้องเรียนพิเศษ ในปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 15 มีนาคม 2557 / ภาพ ครูสุเมธ เสน่ห์ – ข่าว ครูทัศนี โยธาวงค์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
หัวข้อข่าว : เปิดบ้านสารนารถ

     โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม นำโดย นายยรรยง แก่นสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม จัดกิจกรรมเปิดบ้านสารนารถ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงผลงานทางวิชาการ และแสดงกิจกรรมที่นักเรียนได้ทำตลอดทั้งปีการศึกษา และให้ผู้ปกครอง ชุมชน ได้ชมนิทรรศการของนักเรียนด้วย ในวันที่ 14 มีนาคม 2557 / ภาพ ครูสุเมธ เสน่ห์ – ข่าว ครูทัศนี โยธาวงค์......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/262 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒
เลขที่ 99/1 หมู่ 3 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ : 0-3867-1180 , 0-3867-8224 โทรสาร : 0-3867-2516

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36