ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ระยองเขต2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 5 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสองสลึง
หัวข้อข่าว : เหรียญทองระดับชาติ..แห่งความภูมิใจ

     เมื่อวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เด็กชายธนาคม สุวรรณโชติ และเด็กชายชยากร เสน่ห์ นักเรียนโรงเรียนบ้านสองสลึง ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ญาดา ศิริเจริญ ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองและจ่ายค่าเสื้อผ้า 58

     โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 - ป.6 และ ม.2 - ม.3 โดย ผอ.อัญชลี สารสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม บรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียนปีที่ผ่านมา ตลอดจนแนวทางการจัดการศึกษาใน ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 พร้อมกันนี้ ยังได้ดำเนินการจ่ายค่าเสื้อผ้าและค่าอุปกรณ์การเรียน แก่ผู้ปกครอง ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ณ หอประชุมอาคารเขื่องวงศ์เดช โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ชมภาพทั้งหมดที่นี่ https://ww......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
หัวข้อข่าว : อนุบาล 1-2 ตะเคียนงาม ทัศนศึกษาสวนนงนุช

     เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม จัด กิจกรรมทัศนศึกษา โดย มีคุณครูดรรชนี คงช่วย หัวหน้าระดับชั้นอนุบาลและคณะครู นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ 2 เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนนงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ตามเป้าหมาย และนโยบายของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นการส่งเสริมทักษะความรู้ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของนักเรียน และช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษา ก่อนเดินทางกลั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ
หัวข้อข่าว : ลูกเสือ-เนตรนารี เดินทางไกล

     เมื่อวันพุธ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ลูกเสือสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 ได้ทำกิจกรรมเดินทางไกลประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีนายมานะชัย วงษ์ธนสุภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทับมอญเป็นประธานในการกล่าวเปิดกองลูกเสือและปล่อยตัวลูกเสือเนตรนารีออกเดินทางไกลในครั้งนี้ ซึ่งในการเดินทางไกลลูกเสือเนตรนารีต้องมีทักษะในหลาย ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นความอดทน การสังเกตสัญลักษณ์ต่างๆ รวมถึงทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จและต้องทำเป็นหมู่คณะ ซึ่งการเดินทางไกลครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสวยงาม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ คณะครูและนักเรียนอบรมป้องกันอัคคีภัย

     โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.ปรานอม บำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย “วัคซีนป้องกันอัคคีภัย ใส่ใจเยาวชน” องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ได้จัดโครงการนี้ เพื่อให้ครูและนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัย นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ หมู่ที่ 1 ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เวลา 08.00 –......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบึงตะกาด
หัวข้อข่าว : Wangchan Education Network Scout Camp.

     On the 11-13 Feb 2015,The 14 scouts of Banbuengtagad School went to camping at the temporary scout camp at Watparyub School. Manage by Wangchan Education Network. They are practicing scout skill,discipline,recreation and camp fire.Posted by Mr.Pisoot Suwannawong.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเนินทราย
หัวข้อข่าว : มอบพวงหรีดอาลัย

     ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 นำโดย นางวัลภา สะเกศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินทราย พร้อมด้วยคณะครู เดินทางไปมอบพวงหรีดและเคารพศพ เพื่อไว้อาลัยต่อการเสียชีวิต ของชาวบ้านเนินทรายจำนวนสองศพ ณ วัดเนินทราย และคุณพ่อบัว ลิขิต(คุณลุงตุ๋ย) ณ วัดห้วยยาง ทางโรงเรียนขอแสดงความเสียใจ และเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตซึ่งต้องสูญเสียคนที่รักไปนิรันดร (ลดาวัลย์ ปานกลาง ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยยาง
หัวข้อข่าว : คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ระยอง เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยยาง

     โรงเรียนบ้านห้วยยางยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ นายสมเกียรติ อภิญญาชน พร้อมด้วย ผอ.อิสรีย์ ปานงาม, ผอ.บุญเลิศ มัชฌิมา, ผอ. สันติ มุกดาสนิท ได้มาเยี่ยม พร้อมนำตู้ยาและยามามอบให้คณะครูและนักเรียน ทางคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยางขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุนนาค
หัวข้อข่าว : กิจกรรมค่ายลูกเสือประจำปี 2558

     คณะครูโรงเรียนวัดบุนนาคนำลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือประจำปี 2558 ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมและทักษะการเรียนการสอนในเขตเทศบาลตำบลสุนทรภู่(กิจกรรมบูรณาการการเรียน)ในวันที่11-13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บึงจำรุง ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ประกอบด้วย ลูกเสือ 1 หมู่ จำนวน 6 คน เนตรนารี 1 หมู่ จำนวน 8 คน ผู้กำกับลูกเสือ 3 คน การอยู่ค่ายพักแรมเป็นการฝึกลูกเสือเพื่อสร้างความอดทนและรู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสามัคคี ความสนุกสนาน การเรียนรู้จากฐาน นักเรียนทุ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
หัวข้อข่าว : ถนนคนเดินเพื่อการเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง

     เมื่อวันที่ 13 กพ. 58 ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ได้จัดกิจกรรมถนนคนเดินเพื่อการเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้นำสินค้าที่มีอยู่ที่บ้าน นำมาจำหน่ายในราคาย่อมเยาว์ เรียนรู้เกี่ยวกับการค้าขาย ทุน กำไร เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
หัวข้อข่าว : มอบรางวัล..นักวิ่งคนเก่ง

     เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ท่านผอ.อิสรีย์ ป่านงาม มอบรางวัลแก่หนูน้อยนักวิ่ง ด.ญ.วิมลมณี สมุทรน้อย ชั้น ป.2/1 ในการเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งรายงการ "เรือรบประแสมินิมาราธอน ครั้งที่ 1" ได้รับรางวัลชนะเลิศ วิ่ง 4 ก.ม.หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา โดยมีคุณครูประวิทย์ จันทร์แก้ว เป็นครูผู้ฝึกซ้อม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ
หัวข้อข่าว : ป.1-3 ทัศนศึกษา

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ที่อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา และไปดูปลาที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรี เด็ก ๆ ได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ในการศึกษานอกสถานที่ในครั้งนี้เป็นอย่างมากเพราะเป็นการเดินทางไปสถานที่ไกลๆโดยไม่มีผู้ปกครองไปด้วยนักเรียนต้องช่วยเหลือตนเองไม่ว่าจะเป็นการเข้าห้องน้ำ กินข้าว ซื้อของ ดูแลรักษาสมบัติส่วนตัวของตัวเอง นอกจากจะได้รับความรู้และความสนุกสนานจากสถานที่ต่างๆแล้วนักเรียนย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ
หัวข้อข่าว : ห้วยทับมอญทัศนศึกษาสวนสยาม

     เมื่อวันอังคาร ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ไปทัศนศึกษา ณ สวนสยามทะเลกรุงเทพ นำโดยนายมานะชัย วงษ์ธนสุภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทับมอญพร้อมคณะครูออกเดินทางออกจากโรงเรียนเวลา 05.30 น. ถึง สวนสยามเวลา 09.00 น. โดยการไปทัศนศึกษาครั้งนี้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้นอกสถานที่ได้รับประสบการณ์ต่างๆหลายด้านเช่น ความสามัคคี เอื้อเฟื้อกันและกัน เพราะต้องไปทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม และได้รับความสนุกสนานจากการเล่นเครื่องเล่นหลากหลายชนิดอีกด้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดจำรุง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี เครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่

     โรงเรียนวัดจำรุง ได้เข้าร่วมกับเครือค่ายการศึกษาสุนทรภู่ ในกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ต.ชากพง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ
หัวข้อข่าว : ทัศนศึกษาเมืองโบราณ

     เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ โดยนายวิรัช สุวรรณโชติ ผอ.โรงเรียน ได้นำนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ไปทัศนาศึกษา ในปีการศึกษา 2557 ณ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นมรดกของชาติ(ครูสุภาพ กันทะวงศ์/ข่าว-ภาพ)......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/304 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒
เลขที่ 99/1 หมู่ 3 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ : 0-3867-1180 , 0-3867-8224 โทรสาร : 0-3867-2516

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36