ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ระยองเขต2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 5 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น
หัวข้อข่าว : พัฒนา O-net

     19 พ.ย. 2557 เครือข่ายโรงเรียนขยายโอกาส ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้รองรับการทดสอบ O-net ในปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหูกวาง โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบึงตะกาด
หัวข้อข่าว : Learning outside school at Dreamworld.

     On the 14 november 2014,the students and teachers in Banbuengtagad School went to Dreamworld and they were very exciting with many playing machines.Such as Super Splash,Hurricane,Tornado, Grand canyon,and Snow town.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบึงตะกาด
หัวข้อข่าว : Learning outside School At Khaokheow Open Zoo.

     On the 13 November 2014,The students and teachers in Banbuengtagad School went to Khaokeow Open Zoo to learning outside school about animal living,animal feeding.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินหย่อง
หัวข้อข่าว : เนินหย่องรักษ์ฟัน

     วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนบ้านเนินหย่องได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ในการตรวจฟันให้กับนักเรียนในโรงเรียน และให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาฟัน และช่องปากให้สะอาด (อรุณี ศิริสุขไพบูลย์:ข่าว/ภาพ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
หัวข้อข่าว : ขอเชิญชม บันทึกการแสดง วงดนตรีนักเรียน ลูกทุ่งตะเคียนงาม

     ขอเชิญชม บันทึกการแสดง วงดนตรีนักเรียน ลูกทุ่งตะเคียนงาม โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม นำโดย ผอ.อัญชลี สารสุวรรณ์ ครูวรากร จันทร์ศรี และคณะครู นักเรียน เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณ เวที 1 ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง รับชมได้ที่ http://www.takien.ac.th/v2/index.php?name=news&file=readnews&id=399......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
หัวข้อข่าว : รับมอบทุนการศึกษา การแข่งขันจักรยานทางไกล ระยอง-จันทบุรี

     ผอ.อัญชลี สารสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม เป็นตัวแทนรับมอบ ทุนการศึกษาจาก หม่อมหลวงกัลยากร เกษมศรี ประธานจัด การแข่งขันจักรยานทางไกล บนเส้นทางถนนเฉลิมบูรพาชลทิศ จังหวัดระยอง - จันทบุรี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณ ถ.เพกลางกร่ำ ต.ซากพง อ.แกลง จ.ระยอง ชมภาพทั้งหมดที่นี่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.874198165943809.1073742108.150736538289979&type=3&uploaded=4......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น
หัวข้อข่าว : ไหว้ครู ครอบครูดนตรีไทย

     ชุมนุมดนตรี-นาฏศิลป์ โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น ได้นำสมาชิกไปประกอบพิธีไหว้ครู ครอบครูดนตรีไทย ณ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2557 เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับนักดนตรีของโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ ณ ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย

     เมื่อวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2557 ลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และครูผู้ควบคุม โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ ไปเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 ตำบลเกาะจันทน์ จังหวัดชลบุรี เพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่กำหนดให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือและเนตรนารี เป็นการเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีแก่เยาวชนไทย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสองสลึง
หัวข้อข่าว : ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.2

     เมื่อวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2557 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี เครือข่ายโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ณ ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี ประเสริฐ สมงาม ภาพ/ญาดา ศิริเจริญ ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสองสลึง
หัวข้อข่าว : ลอยกระทง

     เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสองสลึง ร่วมกันทำกระทง และนำไปลอยใกล้ๆ ศาลเจ้าสองสลึง เพื่อบูชาและขอขมาพระแม่คงคา ประเสริฐ สมงาม ภาพ/ญาดา ศิริเจริญ ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุนนาค
หัวข้อข่าว : อบรมการงานอาชีพ ตุ๊กตาพิมเสน-พวงหรีดช้อน

     วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ธกส.ร่วมกับกลุ่มออมทรัพย์ จัดอบรมการงานอาชีพ ทำตุ๊กตาพิมเสน -พวงหรีดช้อน ผู้อบรมประกอบด้วยกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านหนองยายยมและหมู่บ้านใกล้เคียง กลุ่มแม่บ้าน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนวัดบุนนาค นักเรียนสนใจและสนุกสนานกับกิจกรรมมาก ได้เพิ่มประสบการณ์ชีวิต ความมานะพยายาม และความมุ่งมั่นต่อความสำเร็จ สุดท้ายนักเรียนได้ผลงานคือตุ๊กตาตัวหอมไปฝากคุณพ่อคุณแม่คนละ 1 ตัว (นางสาวนงลักษณ์ บุญล้อม ข่าว/ภาพ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุนนาค
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครอง

     เมื่อวันอังคาร ที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุนนาค และคณะครู ได้จัดประชุมผูัปกครอง ครั้งที่ 2/2557 ประจำปีการศึกษา 2557 โดยแจ้งนโยบายของโรงเรียนในปีการศึกษา 2557 ให้การดำเนินงานของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี(นางสาวนงลักษณ์ บุญล้อม : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
หัวข้อข่าว : เปิดตัววงดนตรี ลูกทุ่งตะเคียนงาม

     ผอ.อัญชลี สารสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม นำทีมบริหาร คณะครู นักเรียน เปิดตัว วงดนตรี ลูกทุ่งตะเคียนงาม โดยทำการแสดงใน งานถนนคนเดินปากน้ำประแส เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ณ ถนนบ้านเก่าริมน้ำประแส (เวที 1) บ้านป้าแจ๋ว ซึ่งได้รับการตอบรับ จากผู้ชมและแขกผู้มีเกียรติให้กำลังใจ แก่นักร้อง นักดนตรี และนักแสดง อย่างล้นหลาม ชมภาพทั้งหมดที่นี่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.871150316248594.1073742107.150736538289979&type=3......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
หัวข้อข่าว : งานถนนคนเดินปากน้ำประแส 2557

     โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม นำโดย ผอ.อัญชลี สารสุวรรณ์ ทีมบริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมสานสัมพันธ์ชุมชน จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียน โดยนำผลงานประดิษฐ์ต่างๆ พร้อมทั้ง ข้าวคลุกกะปิ ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียง ก๋วยเตี๋ยวผัดกุ้ง ร่วมออกร้านใน งานถนนคนเดินปากน้ำประแส 2557 ระหว่างวันที่ 5 - 9 พศจิกายน 2557 โดยมีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม และอุดหนุนสินค้าของโรงเรียนเป็นจำนวนมาก ชมภาพทั้งหมดที่นี่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.869549963075296.1073742106.150736538289979&type=3......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
หัวข้อข่าว : งานประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำ 2557

     เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 57 เวลา 08.00 น. โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม นำโดย ผอ.อัญชลี สารสุวรรณ์ บริหารงานตาม อัตลักษณ์โรงเรียน “ลูกตะเคียนงานรักษ์ถิ่น” โดยนำขบวนครู วงดุริยางค์ นักเรียน ยุวมัคคุเทศก์น้อย,ชมรมผู้สูงอายุ ร่วมขบวนแห่พุ่มผ้าป่า ในงานบุญประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำ 2557 โดยได้รับเกียรติจาก นายธานี สามารถกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำและแข่งขันเรือพายชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารีและเปิดอาคารศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนเรือรบประแสร์ 100......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/291 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒
เลขที่ 99/1 หมู่ 3 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ : 0-3867-1180 , 0-3867-8224 โทรสาร : 0-3867-2516

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36