ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ระยองเขต2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 10 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
หัวข้อข่าว : คุณครูอบรมโรงเรียนสุจริต

     โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม นำโดย นายยรรยง แก่นสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ครูไพบูลย์ ราษฎร์เจริญ ครูชำนาญการพิเศษ, ครูณรงค์ อนุกูลวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ, ครูนิตยา มุกดาสนิท ครูชำนาญการพิเศษ, ครูวันเพ็ญ ศิริแพทย์ ครูชำนาญการพิเศษ และ ครูสุพรรณี ชินอ่อน ครูชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมอบรมโรงเรียนสุจริต เพื่อให้สถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมายให้เป็นโรงเรียนปราบปรามการทุจริต ณ บ้านเนินเขาดิน อ.แกลง จ.ระยอง วันที่ 5 กรกฎาคม 2557 / ภาพ ครูสุพรรณี ชินอ่อน – ข่าว ครูทัศนี โยธาวงค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
หัวข้อข่าว : ทำความสะอาดโรงเรียนป้องกันโรคมือเท้าปากเปื่อย

     โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม นำโดย นายศุภกิจ สตาภิรมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้คณะครูโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ร่วมกันทำความสะอาดอุปกรณ์และของเล่น เพื่อป้องกันโรคมือเท้าปาก เมื่อวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม อ.แกลง จ.ระยอง / ภาพ – ข่าว ครูทัศนี โยธาวงค์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
หัวข้อข่าว : เข้าร่วมพิธีสวนสนามและวันสถาปนาลูกเสือ

     โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม นำโดย นายยรรยง แก่นสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ ครูณรงค์ อนุกูลวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนักเรียนตัวแทนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมพิธีสวนสนามและวันสถาปนาลูกเสือ เพื่อระลึกถึงวันสถาปนาลูกเสือ ณ โรงเรียนวัดตะเคียนงาม อ.แกลง จ.ระยอง ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2557 / ภาพ – ข่าว ครูทัศนี โยธาวงค์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
หัวข้อข่าว : นักสืบสายน้ำ

     โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม นำโดย นายยรรยง แก่นสาร ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ ครูสมคิด โพธิ์เงิน ครูชำนาญการพิเศษ และ ครูพรปวีณ์ แสนโก ครูอัตราจ้าง นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 จำนวน 17 คน เข้าร่วมกิจกรรมนักสืบสายน้ำประแสร์ กับเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อให้นักเรียนเกิดจิตสำนึกอนุรักษ์ในสิ่งแวดล้อมของอำเภอแกลง เมื่อวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2557 ณ บริเวณเทศบาลตำบลเมืองแกลง อ.แกลง จ.ระยอง / ภาพ ครูสมคิด โพธิ์เงินและครูพรปวีณ์ แสนโก – ข่าว ครูทัศนี โยธาวงค์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสองสลึง
หัวข้อข่าว : ค่ายอาเซียน (โรงเรียนขยายโอกาส)

     เมื่อวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 คณะครูโรงเรียนขยายโอกาสในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 ร่วมกันจัดค่ายอาเซียน ณ โรงเรียนบ้านสองสลึง มีนักเรียนมาร่วมกิจกรรมจากโรงเรียนขยายโอกาสหลายโรงเรียน (ญาดา ศิริเจริญ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น
หัวข้อข่าว : ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

     21 สิงหาคม ทางคณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ทาง สพป.รย.2 มอบหมาย ให้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น โดยการนำของ ผอ.บรรเทา เครือวัลย์, ผอ.พูลศิลป์ ทองหล่อ, ผอ.กิฏฏิลาภ มีลาภ, ผอ.ผอ.สิทธินันท์ มลชู สน.กรวิการ์ รื่นรมย์, และ สน.จำรัส มีลาภ ต่างก็ชื่นชมในความพร้อมของโรงเรียน ขอบคุณครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น
หัวข้อข่าว : 12 สิงหาคม

     เมื่อ 12 สิงหาคม ทางคณะครูของโรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น โดยการนำของ ผอ.สุรพล รอดระหงษ์ ได้ไปร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ที่ว่าการอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น
หัวข้อข่าว : ประเมินทบทวนคุณภาพภายใน

     20 สิงหาคม ทางคณะกรรมการประเมินทบทวนคุณภาพภายใน โดยการนำของ ท่าน ผอ.วัลภา สะเกศ และ ผอ.ธงชัย วนิชรัตน์ ได้มานิเทศโรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น ทั้ง 2 ท่าน ตางชื่นชมความพร้อม และความสวยงามของโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่ 2557

     เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ ทางโรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น ร่วมกับวัดสามแยกน้ำเป็น คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่พระองค์ท่าน เมื่อ 8 สิงหาคม ที่ผ่านมา ช่วงบ่ายก็ร่วมกันพัฒนาโรงเรียน วัด และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเขาสำรอง
หัวข้อข่าว : ต้นกระสังมหัศจรรย์

     เมื่อวันที่ 26 สิหาคม 2557 คุณครูกิมหยวน ขันธรรม ครูประจำชั้นอนุบาล 1-2 พานักเรียนทดลองการลำเลียงน้ำและอาหารของพืชโดยใช้ต้นกระสังและสีผสมอาหารในการทำลอง จากการทดลองในครั้งนี้เด็กๆห้ความสนใจ เได้รับความรู้และได้เห็นการลำเลียงอาหารและน้ำของพืช ว่าลำเลียงไปอย่างไร ซึ่งเห็นได้ชัดจากสีที่พืช ดูดน้ำสีลำเลียงไปทั่วทั้งใบ เด็กๆสนุกสนานกันมากๆค่ะ ตื่นเต้นที่เห็นสีของต้นกระสังเปลี่ยนสีได้ เป็นประสบการณ์ที่ดี และได้รับความรู้ (วิภาดา ยศสงคราม ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหิน
หัวข้อข่าว : ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดับเครือข่ายการศึกษา

     วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 โรงเรียนบ้านวังหิน ได้ต้อนรับคณะผู้มาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดับเครือข่ายการศึกษา เรื่อง 1. แนวทางการส่งเสริมผู้เรียนด้านการอ่านและเขียนภาษาไทย 2. แนวทางยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน (O-NET,NT) 3. กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี (ภาพ / ข่าว ครูพิทยาภรณ์ สูแพะ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเขาสำรอง
หัวข้อข่าว : กล่องความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

     เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 คุณครูวิภาดา ยศสงคราม ได้ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-5 จับคู่กับเพื่อนเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ กล่องลูกเต๋าเกี่ยวกับอาเซียน โดยคุณครูมีแบบให้นักเรียนดู และนักเรียนก็สามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้เองตามใจชอบ ปรากฏว่านักเรียนร่วมมือและให้ความสนใจในการทำงานดี มีความสุขในการตกแต่งและสามารถนำมาใช้เป็นสื่อให้ความรู้ได้เป็นอย่างดี (วิภาดา ยศสงคราม ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเขาสำรอง
หัวข้อข่าว : ตัวเลขเลขอยู่ไหนนะ!!

     เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กำลังร่วมด้วยช่วยกันลากเส้นตามหาตัวเลขจาก 1-100 ในชั่วโมงคณิตศาสตร์ โดยคุณครูวิภาดา ยศสงคราม ให้นักเรียนช่วยกันมองหาตัวเลขและลากเสันโดยเริ่มต้นจาก 1 เรียงลำดับไปเรื่อยๆจนถึง 100 ปรากฏว่านักเรียนให้ความสนใจสามัคคีและช่วยกันมองหาตัวเลขจนครบ 100 อย่างสนุกสนานได้สำเร็จ (วิภาดา ยศสงคราม ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเขาสำรอง
หัวข้อข่าว : ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน

     เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 นายณรงค์ วิริยะกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขไพรวันพร้อมคณะผู้บริหาร ได้เข้าประเมิน ตรวจสอบ พร้อมกับให้คำชี้แนะเกี่ยวกับการจัดทำโครงการประกันคุณภาพภายใน การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เป็นไปได้ด้วยดีได้รับคำแนะนำเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขได้เป็นอย่างดี (วิภาดา ยศสงคราม ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
หัวข้อข่าว : กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพระยาตระแบก ศึกษาดูงาน

     โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม นำโดย ผอ.อัญชลี สารสุวรรณ์ และคณะครู ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพระยาตระแบก สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3 ซึ่งนำ โดยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เดินทางมาศึกษาดูงาน กระบวนการบริหารงาน และการจัดเรียนการสอน ในด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้านการบริหาร ได้แก่ บริหารทั่วไป ด้านการเงิน ด้านวิชาการ และด้านบุคลากร โดยได้รับเกียรติจาก นายพูลศิลป์ ทองหล่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม ประธานเครือข่ายการศึกษากรมหลวงชุมพรฯ นางนงนุช อุทัยศรี นาง......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/281 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒
เลขที่ 99/1 หมู่ 3 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ : 0-3867-1180 , 0-3867-8224 โทรสาร : 0-3867-2516

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36