ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ระยองเขต2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
หัวข้อข่าว : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. รย. 2 ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

     เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม นำโดย นางอัญชลี สารสุวรรณ์ ผู้อำนวยโรงเรียน มอบหมาย คณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน สพป. รย. 2 ครั้งที่ 64 ณ โรงเรียนวัดหนองกันเกราและโรงเรียนวัดสารนารถธรรมมาราม โดยนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน ตลอดจนเข้าชมและทำกิจกรรมภายในบูธที่จัด ส่วนงานวิชาการโรงเรียนได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคฯ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ - การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 4-6 - ละครคุณธรรม ระดับชั้น ป. 1-6 - การ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
หัวข้อข่าว : การเสวนาเชิงปฎิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ

     โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม นำโดย ผอ.อัญชลี สารสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นสถานที่จัดกิจกรรม การเสวนาเชิงปฎิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก ครั้งที่ 1 เพื่อให้มีพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยมี รองฯวัลลภ รองพล รองผอ.สพป.รย.2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมีครูผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 240 คน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารเขื่องวงศ์เดช โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ชมภาพทั้งหมดที่นี่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.815661505130809.1073742......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
หัวข้อข่าว : อบรมเชิงปฏิบัติ Tablet ระดับชั้น ป.3 ม.1 และ ม.2

     โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม นำโดย ผอ.อัญชลี สารสุวรรณ์ มอบหมายคณะครู เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการเพื่อการเรียนรู้ Tablet ระดับชั้น ป.3 ม.1 และ ม.2 ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม สพป.ระยอง 2 ชมภาพทั้งหมดที่นี่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.815652955131664.1073742055.150736538289979&type=3......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเนินทราย
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันภาษาไทย

     เมื่อวันที่่ ๒๙ กรกรฎาคม ๒๕๕๗ เมื่ิอเวลา 0๙.00 น. นางวัลภา สะเกศ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดเนินทราย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ขึ้น ซึ่งมีกิจกรรมหลายอย่าง เช่น การประกวดคัดลายมือ การประกวดเขียนเรื่องจากภาพ การประกวดเรียงความ การแข่งขันเปิดพจนานุกรม และการแข่งขันเล่านนิทานคุณธรรม และได้มอบรางวัลให้สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้เพือกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ
หัวข้อข่าว : วันภาษาไทยแห่งชาติ

     เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ โดยนายวิรัช สุวรรณโชติ ผอ.โรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยจัดกิจกรรมเป็นฐาน ๔ ฐาน คือ ฐานที่ ๑.ประโยคปริศนา ฐานที่๒.แฝดคนละฝา ฐานที่ ๓.ทายสำนวนไทยจากภาพ ฐานที่ ๔ ปริศนาคำคล้องจอง และมีกิจกรรมประกวดคัดลายมือ เรียงความจากภาพ นักประกาศข่าวรุ่นเยาว์ โตวาที ร้องเพลง การแต่งกายแบบไทย นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานและได้รับประสบการณ์ในการทำงานกลุ่ม กล้าแสดงออกและได้รับความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยเพื่อนำไปใช้ในช......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ
หัวข้อข่าว : ร่วมงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

     เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ โดย นายวิรัช สุวรรณโชติ ผอ.โรงเรียน ได้นำเด็กนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ณ โรงเรียนวัดหนองกันเกราและร่วมจัดกิจกรรมมหกรรมอาเซียน โดยได้จัดบูธดังนี้ 1.รู้จักตัวตนไทยในอาเซียน 2.กิจกรรมอาเซียนสวยด้วยมือเรา 3. รวมใจอาเซียนเป็นหนึ่ง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการละเล่นของไทย อุทยานแห่งชาติและแห่งท่องเที่ยว ของประเทศในอาเซียน โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นจำนวนมากมาเข้าชมและทำกิจกรรมภายในบูธที่จั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสองสลึง
หัวข้อข่าว : มหกรรมวิชาการปี57

     เมื่อวันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบ้านสองสลึงเข้าร่วมจัดนิทรรศการอาเซียนในงานมหกรรมวิชาการปี 57 และส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม (ญาดา ศิริเจริญ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสองสลึง
หัวข้อข่าว : จังหวัดแพร่เยี่ยมเยียน

     เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบ้านสองสลึงต้อนรับคณะวิทยากรแกนนำศูนย์ PEER และศึกษานิเทศน์รวม 45 ท่าน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ศึกษาดูงานในการสอนภาษาอังกฤษ (English for Integrated Studies: EIS) โดยบูรณาการในสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ (ญาดา ศิริเจริญ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสองสลึง
หัวข้อข่าว : มอบอุปกรณ์กีฬา

     เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 โครงการจิตอาสา หลักสูตร ผู้กำกับการ รุ่นที่ 97 วิทยาลัยตำรวจ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียน นักเรียนรับด้วยความดีใจ ทางโรงเรียนบ้านสองสลึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ (ญาดา ศิริเจริญ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสองสลึง
หัวข้อข่าว : วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

     เมื่อวันท่ี่ 10 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบ้านสองสลึงจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา มีกิจกรรมตักบาตร ฟังธรรม สวดมนต์ ถวายเทียนจำนำพรรษาและการประกวดเกี่ยวกับความรู้ในวันสำคัญอีกมากมาย (ญาดา ศิริเจริญ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชำฆ้อ
หัวข้อข่าว : ร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 สพป ระยอง เขต2

     โรงเรียนบ้านชำฆ้อได้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้ง 64 สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยนายวิสูตร อุดมพฤกษชาติ คณะครู และนักเรียนจำนวน 45 คนได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 5 รายการ ได้แก่ สาระภาษาไทยกิจกรรมเขียนเรียงความระดับมัธยม กิจกรรมแต่งกลอนแปดระดับมัธยม กิจกรรมเครื่องร่อนไกล กิจกรรมสาระดนตรีซออู้ และร้องเพลงไทยลูกกรุง (หญิง ระดับ ป.1-6) กิจกรรมการสร้างภาพโดยการฉีกตัดปะ ระดับปฐมวัย เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2557 (นางสาววิล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
หัวข้อข่าว : อบรมขยายผล ครูโรงเรียนรุ่งนภาพิทยา

     เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ผู้อำนวยการโรงเรียนรุ่งนภาพิทยาได้จัดอบรมเพื่อขยายผลที่ครูและผู้อำนวยการไปอบรมมาในแต่ครั้ง ให้ครูทุกคนในโรงเรียนได้รับทราบเรื่องที่ไปอบรมมา คุณครูทุกท่านได้รับความรู้และมีความสุขในการอบรมครั้งนี้มาก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหิน
หัวข้อข่าว : อบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนเรียนรู้ การจัดทำแผน Tablet

     เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายแสวง ศรีทาพักตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหิน ได้ส่งคณะครูที่สอน วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา เข้าอบรมการใช้ Tablet และจัดทำแผนการเรียนรู้ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 (นางสาวพิทยาภรณ์ สูแพะ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดกองดิน
หัวข้อข่าว : งานประชุมวิชาการประจำปี 2557 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.)

     นำเสนอผลงานวิจัยเเรื่อง “กองดินโมเดล (KONGDIN MODEL) นวัตกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนวัดกองดิน” โดย นายชยุต พิพัฒฐาดร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกองดิน สพป.ระยอง 2 ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2557 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ “สร้างฅน สร้างชาติ : สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม” วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 ห้อง Miracle Grand Convention Hall โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหิน
หัวข้อข่าว : การแข่งขันและประกวดผลงานนักเรียน "ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 และมหกรรมอาเซียนปี 2557

     เมื่อวันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบ้านวังหิน ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันและประกวดผลงานนักเรียน "ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 และมหกรรมอาเซียนปี 2557 ระดับเขตพื้นที่ ณ โรงเรียนวัดหนองกันเกรา (ภาพ /ข่าว ครูพิทยาภรณ์ สูแพะ)......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/275 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒
เลขที่ 99/1 หมู่ 3 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ : 0-3867-1180 , 0-3867-8224 โทรสาร : 0-3867-2516

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36