ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ระยองเขต2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น
หัวข้อข่าว : นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกำจัดและคัดแยกขยะ

     เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นได้เข้าร่วมกิจกรรมกำจัดและคัดแยกขยะ ณ โรงเรียนบ้านวังหิน โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า ที่ได้เล่งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาขยะในชุมชน ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ นักเรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะ ประเภทของขยะ แหล่งกำเนิดขยะมูลฝอย ผลกระทบของขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะ เป็นต้น (ยุตติชน ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหิน
หัวข้อข่าว : สอบประเมิน การอ่าน และการเขียน

     เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ผอ.แสวง ศรีทาพักตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหินและคณะครูได้จัดสอบประเมิน การอ่านและการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยข้อสอบที่ใช้สอบมาจากส่วนกลาง และมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 2 มาดูแลความเรียบร้อย ในการสอบครั้งนี้ (ภาพ/ข่าว) พิทยาภรณ์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหิน
หัวข้อข่าว : ฉีดวัคซีน

     เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ผอ.แสวง ศรีทาพักตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสถานีอนามัยของตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ที่มาบริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านวังหินขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน พิทยาภรณ์ (ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านท่าลำบิด
หัวข้อข่าว : อ่านคล่อง เขียนคล่อง

     เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านท่าลำบิดได้เข้ารับการประเมินและทดสอบวิชาภาษาไทย การอ่านได้ เขียนได้ ระดับ ป.1-3 และ อ่านคล่อง เขียนคล่อง ระดับ ป.4-6 และได้นำผลการประเมินส่งระดับเครือข่ายเพื่อสรุปผลไปยังระดับเขตพื้นที่ต่อไป https://www.facebook.com/BarnThaLumBid?ref=hl......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธ ที่ 19 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชุมแสง
หัวข้อข่าว : เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

     โรงเรียนบ้านชุมแสง นำโดย นายฆชาฑร ห้วใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ในวันพุธ ที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ วัดบ้านชุมแสง //https://www.facebook.com/chumsangschool/media_set?set=a.861650260579486.1073741985.100002035617329&type=3......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชุมแสง
หัวข้อข่าว : สอบวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะการอ่าน การเขียน 1/2558

     โรงเรียนบ้านชุมแสง นำโดย นายฆชาฑร หัวใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ดำเนินการจัดการสอบวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะการอ่าน การเขียน ของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านชุมแสง //https://www.facebook.com/chumsangschool/media_set?set=a.861659200578592.1073741986.100002035617329&type=3......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์
หัวข้อข่าว : รับรางวัลประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ

     นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ รับรางวัลประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 45 ตัดสินที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 2 รางวัลได้แก่ 1 รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม ด.ช.เมธาสิทธิ์ อินทราภรณ์ 2 รางวัลชมเชย ด.ช.สิทธิกร แย้มแสง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ สวนสนุก Funaraim ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น
หัวข้อข่าว : การมอบทุนการศึกษาและบริจาคอาหารกลางวันสำหรับเด็ก

     เมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 คุณวิทยา นุชพุ่ม หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลแกลง พร้อมด้วยคณะ ได้ร่วมบริจาคอาหารกลางวันและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น โดยมีผู้อำนวยการและคณะครูให้การต้อนรับ ทั้งนี้ทางโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น ขอขอบพระคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ครับ (ยุตติชน ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์
หัวข้อข่าว : เศรษฐกิจพอเพียง

     เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ ดร.ปรานอม บำรุง เป็นวิทยากร อบรมเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่คนในชุมชนบ้านวังจันทน์และนักเรียน เพื่อจะได้พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของในหลวงนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่

     เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 09.00 น. ดร.ปรานอม บำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ เป็นประธานเปิดงานวันแม่แห่งชาติ คณะครูและผู้ปกครองร่วมลงนามถวายพระพร มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมสนุก ประกวดเรียงความวันแม่ วาดภาพแม่ของฉัน แต่งกลอนแม่ของฉัน ฯลฯ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเขาน้อย
หัวข้อข่าว : พวกเรารักษ์ป่า

     วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 ผอ.อุไร บัวหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาน้อย มอบหมายให้นางนงนภัส อินทพงษ์ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน ปลูกป่า ณ บริเวณหลังองค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน เป็นกิจกรรมที่ปลุูกฝังจิตสำนึกการรักธรรมชาติให้แก่นักเรียน (นางสาวกนกวรรณ ปานกลาง ภาพ:ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเขาน้อย
หัวข้อข่าว : การมีส่วนร่วมงานทอดผ้าป่าวัดเขาน้อย

     วันที่ 12 สิงหาคม 2558 ผอ.อุไร บัวหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาน้อย คณะครู นักเรียน ร่วมทอดป่าสามัคคี ณ วัดเขาน้อย (นางสาวกนกวรรณ ปานกลาง ภาพ:ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเขาน้อย
หัวข้อข่าว : ชมรมค่อย ค่อย ปาย&ชมรมสนั่นป่า มาด้วยใจ ปายด้วยกัน ครั้งที่ 2

     วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558 ผอ.อุไร บัวหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาน้อย คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับชมรมค่อย ค่อย ปาย&ชมรมสนั่นป่า ได้นำเงินมาบริจาคสร้างห้องสมุดโรงเรียน แจกสิ่งของ ขนม บริจาคทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน ทั้ง 2 ชมรมได้มาเยี่ยมเยียนโรงเรียนวัดเขาน้อยเป็นครั้งที่2 ซึ่งวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ทั้ง 2 ชมรมได้มาบริจาคพัดลม ฯลฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความช่วยเหลือกับทางโรงเรียนมาตลอด ขอให้ทุกท่านมีความแต่ความสุขความเจริญ หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองสืบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเขาน้อย
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่ Bike for mom

     วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2558 ผอ.อุไร บัวหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาน้อย คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน ร่วมจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยนายประวิทย์ บุญเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน เป็นประธานในพิธี มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1.กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 2.กิจกรรมถวายพระพร 3.กิจกรรม Bike for mom ปั่นเพื่อแม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน (นางสาวกนกวรรณ ปานกลาง ภาพ:ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเขาน้อย
หัวข้อข่าว : ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา

     วันอังคารที่ 4 กรกฎาค 2558 ผอ.อุไร บัวหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาน้อย ได้รับเงินบริจาคร่วมก่อสร้างห้องสมุดโรงเรียน จากผู้มีจิตกุศล จำนวนเงินทั้งสิ้น 70,200 บาท โดยมีรายนามผู้บริจาค ดังนี้ 1.นายนิพนธ์ วัฒนชัย 2.น.ส.วัชราภรณ์ ไชยสันท์ 3.นางวรรณฤดี จิตติพรสวรรค์ 4.น.ส.ขวัญจิต ธาราสุวรรณนุกูล 5.นางวิวัลยา มังคลากุล 6.น.ส.ไพลิน รัตนชัยเดชา 7.นายควร ตามไท 8.นายณภัทร ธีระวัฒนชัย 9.นายพรเทพ มโนดำรงสัตย์ 10.ส......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/323 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒
เลขที่ 99/1 หมู่ 3 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ : 0-3867-1180 , 0-3867-8224 โทรสาร : 0-3867-2516

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36